December 3, kedd

December 3, kedd

A mai olvasmány egyik fő gondolata:
„Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve telik az Úr félelmében.”  (Iz 11,2)

És vajon bennünk milyen lélek lakozik? Hiszem, hogy várakozásunk, elesettségünk, reményeink, örömeink idején egyaránt közelebb juthatunk Őhozzá, Akin egész életében az Úr Lelke nyugodott.

A mai nap szentje:  Xavéri Ferenc (1506–1552)
Xavéri Szent Ferenc áldozópap, jezsuita szerzetes, az egyháznak Pál után egyik legnagyobb térítő apostola a Távol-Keleten, főként Indiában és Japánban töltötte élete nagy részét. Példája ezreket vonzott a missziókba. Az indiai Goa városában temették el; az ott pusztító pestis elmúlását az ő közbenjárásának tulajdonították. 1622-ben avatták szentté.
Párizsban tanult az egyetemen, majd egyetemi tanár is lett!
   Példája: tanulj, légy szorgalmas!

Xavéri Szent Ferenc imája:
Imádlak Atyaisten, aki engem teremtettél. Imádlak Fiúisten, aki megváltottál. Imádlak Szentlélek Isten, aki megszenteltél és megszentelsz. Úgy legyen, ahogy te akarod. Teljesen Gondviselésedre hagyatkozom. Tégy velem akaratod szerint!