Adventi gondolatok: december 8, kedd

December 8, kedd, Szeplőtelen fogantatás ünnepe

 

-  Van vigasztaló, erősítő pásztorod? Azaz lelkivezetőd, lelki tanácsadód az Úrban?

A sátán ügyes lelki vezető. Ádámot rászedi. Ádám először a mezítelenségét hozza fel kifogásul. Majd amikor az kevés, Isten szemében, az asszonyra hivatkozik. Az asszony pedig a kígyóra próbálja rákenni a tettét.

A sátán ma nem kígyó képben jön el, de a liberális gondolkodás, a kötelező közfelfogás ugyanezt az utat próbálja bejáratni velünk. Mezítelenség: azaz a kevés pénz, kevés fizetség az ok? Nem. A másik ember, mindig ő az, aki kezdte az egészet, ez oly kicsinyes, gyerekes indok lenne. A lelkivezető nem arra van, mint az ügyes ügyvédek, hogy kibúvókat kiskapukat keressünk. Pont fordítva! Találjuk meg az utat igaz önmagunkhoz.

Mária igent tudott mondani a hívásra: Legyen nekem a te igéd szerint.

Talán azért sem választunk magunknak lelkivezetőt, mert akkor Máriához hasonlóan ki kellene mondanunk az igent, nem volna kifogás? És sok dologban ezt tulajdonképpen nem is akarjuk, mert úgy vagyunk jók önmagunknak, ahogy eddig is voltunk?

Szűz Mária! Segíts alázatosnak, egyszerűnek lenni, légy vezetőnk, hogy meghalljuk a belső igaz hangot!

 

Szent II. János Pál pápa imája:

Üdvözítőnk,  Akit  az  Atya  küldött,  hogy  kinyilatkoztasd  az  irgalmas szeretetet, adj Egyházadnak  olyan fiatalokat,  akik készek  arra, hogy  a mélyre  evezzenek  és  a  testvérek  körében  kinyilvánítsák  megújító  és üdvözítő jelenlétedet.

Szent Szűz, Megváltónk  Édesanyja, biztos  vezetőnk Isten  és a  felebarát felé,  Te,   aki   szíved   mélyén   megőrizted   Jézus   szavait,   anyai közbenjárásoddal oltalmazd a családokat  és az egyházi közösségeket,  hogy segítsék a gyermekeket és  a fiatalokat, amikor  az Úr hívására  nagylelkű választ kell adniuk. Ámen.