Úrnapja hirdetések június 23

Templomunk hirdetései
Június 23, Úrnapja, Urunk Szent Testének és Vérének ünnepe

1/ Péntekenkénti szentségimádások
A péntekenkénti egész napos csendes szentségimádások a sekrestyében, a nyár folyamán szünetelnek.
Mindenkinek csak ajánlani tudjuk a nyár folyamán a plébánia kápolnáját. Irodaidő alatt, szerda és péntek délután 15.00 - 17.30 között be lehet térni szentségimádásra. Az irodába kell csengetni!

2/ Miserend a héten
Mivel Zoltán atya papi lelkigyakorlaton vesz részt a héten, a miserend változik. Hétfőn reggel lesz szentmise, 7.30-kor. Kedden és szerdán este 6-kor igeliturgia lesz áldoztatással. Csütörtökön pedig este 6 órakor lesz szentmise reggel helyett. A hét további része változatlan.

3/ Nyári tábor jelentkezések
Még várunk jelentkezéseket nyári táborunkba, július 22-27 között Salgóbányára! Még 8 hely van a táborba.

4/ Nyugdíjas napközi
Ebben az évben is szervezünk nyugdíjas napközit, augusztus 5 és 9 között a plébánián, délelőtt9 és délután 14.30 között, színes programokkal. Jelentkezési lap a bejárati kis álló perselyen található. Nem kerül külön pénzbe, de kérjük a jelentkezési lapot leadni. Minden nyugdíjast, szép korút várunk!

5/ Heti ünnepek
A héten 3 főünnep is lesz. Holnap hétfőn Keresztelő szent János születése, pénteken Jézus szentséges szív, szombaton Szent Péter és Pál apostolok főünnepe lesz. Valamint csütörtökön szent László király ünnepét tartjuk.

6/ Péter fillérek
Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően, a jövő vasárnap perselygyűjtésünk az ún. péterfillérek lesznek. Katolikus templomainkból a pénzt Péter utódához, Rómába továbbítjuk, az egyetemes egyház segítésre.