templomunk hirdetései virágvasánap

Templomunk hirdetései
Április 14, Virágvasárnap

1/ Nagyhét
A mai nappal kezdődik a nagyhét, az egyházi év legszebb hete.
A szertartások rendje megtekinthető a faliújságon, megjelent kis szórólapon, mely elvihető a templom bejáratától, illletve lásd alább!
Nem az év más szakában szokott módon és időpontokban lesznek a szertatások.
Aki egyébként nem szokott hétköznap templomba járni, annak is ajánljuk a Szent Háromnap liturgiájába való bekapcsolódást!

Nagypéntek:
Ne feledjük nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst és ünnepi ételeket. És a felnőtt, egészséges emberek csak egyszer ehetnek rendesen, és még kétszer csipetnyit. Nagypéntek böjtjéhez nem való a szórakozás, zenehallgatás sem. A hagyományt őrző keresztények a nagypénteki böjtöt egészen a feltámadási szertartásig megtartják.

A Nagyhét - Szent Háromnap - Húsvét Újpesti Egek Királynéja Nagytemplom

Virágvasárnap, április 14
9.00,
zöldág szentelés a templom előtt, ünnepélyes bevonulás a templomba, ünnepi szentmise énekes passióval.
11.00, orgonás szentmise olvasott passióval.
18.00, orgonás szentmise olvasott passióval.

NAGYHÉTFŐ: 04.15. - szentmise reggel 7.30
NAGYKEDD: 04.16, este 18, csendes szentmise
NAGYSZERDA: 04.17, este 18.30, orgonás szentmise 

A SZENT HÁROMNAP LITURGIÁJA

-  ÁPRILIS 18, csütörtök:  NAGYCSÜTÖRTÖK
18.00:  AZ  UTOLSÓ VACSORA  SZENTMISÉJE

20:00 - 23:00-ig:  VIRRASZTÁS,  benne 21.00 - 22.00 óráig közös SZENTÓRA!

- Április 19, péntek:  NAGYPÉNTEK
8.00: ZSOLOZSMA
15.00:  K E R E S Z T Ú T
18.00: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK SZERTARTÁSA kereszthódolat, passió, áldozás

- Április 20, szombat: NAGYSZOMBAT
8.00: ZSOLOZSMA,  
8:30 - 14:30-ig:  SZENTSÍRLÁTOGATÁS 
                               Urunk feltámadásának éjszakája, a sötétedés után
20.00: HÚSVÉTI VIGÍLIA
: feltámadási szertartás, tűzszentelés, felnőtt keresztelés, szentmise és feltámadási körmenet (vége kb. 22:45-kor)

 -  ÁPRILIS 21, HÚSVÉTVASÁRNAP
8:50   Húsvéti ételszentelés a templomban
9:00   orgonás ünnepi szentmise, a mise után a gyerekeknek tojáskereséssel a templomkertben!
11:00  és este 18:00 orgonás szentmise  

-  ÁPRILIS 22, hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ
9:00: ORGONÁS SZENTMISE - Húsvéthétfőn csak egy ünnepi szentmise lesz templomunkban, reggel 9 órakor, az asszonyok, lányok szenteltvízzel való meglocsolásával…

Gyónási lehetőségek Húsvétra

- Április 14, virágvasárnap:
a 9 órai mise előtt és alatt nincs gyóntatás,
a 11 órai mise alatt Urbanek Rudolf atya gyóntat,
17.15 - 17.50-ig a plébános atya gyóntat.

- Április 16, nagykedd, és április 17, nagyszerda:
az esti szentmise előtt 17.15-17.50-ig.

- Április 18, Nagycsütörtök
          az esti virrasztás alatt 20.00-20.45-ig.

- Április 19, Nagypéntek
8.30 - 10.00
-ig és a keresztút után, 15.45-16.30-ig

- Április 20, Nagyszombat
8.30 - 11.45-ig,
illetve amíg lesz gyónó.

- Április 21, Húsvétvasárnap: csak a szentmisék előtt lesz lehetőség gyónni, de csak egy-két személynek!