Nagyhét-húsvét: gyóntatás és szertartások rendje

A Nagyhét - Szent Háromnap - Húsvét templomunkban

NAGYHÉTFŐ: Április 15 - Szentmise reggel 7.30

NAGYKEDD: Április 16 este 18 óra orgonás szentmise

NAGYSZERDA: Április 17, este 18.30 órakor orgonás szentmise 

A SZENT HÁROMNAP LITURGIÁJA

-  ÁPRILIS 18, csütörtök:  N A G Y C S Ü T Ö R T Ö K
18.00:  AZ  UTOLSÓ VACSORA  SZENTMISÉJE

20:00 - 23:00-ig:  VIRRASZTÁS,  benne 21.00 - 22.00 óráig közös SZENTÓRA!

- Április 19, péntek:  NAGYPÉNTEK
8.00: ZSOLOZSMA
15.00:  K E R E S Z T Ú T
18.00: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK SZERTARTÁSA,  kereszthódolat, passió és szentáldozás

- Április 20, szombat: NAGYSZOMBAT
8.00: ZSOLOZSMA,  
8:30 - 14:30-ig:  SZENTSÍRLÁTOGATÁS 
                                                      Urunk feltámadásának éjszakája a sötétedés után
20.00: HÚSVÉTI VIGÍLIA
: feltámadási szertartás, tűzszentelés, felnőtt keresztelés, szentmise és feltámadási körmenet (vége kb. 22:45-kor)

-  ÁPRILIS 21, HÚSVÉTVASÁRNAP
8:50   Húsvéti ételszentelés a templomban
9:00   orgonás ünnepi szentmise, a mise után a gyerekeknek tojáskereséssel a templomkertben!
11:00  és este 18:00 orgonás szentmise  

-  ÁPRILIS 22, hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ
9:00: ORGONÁS SZENTMISE - Húsvéthétfőn csak egy ünnepi szentmise lesz templomunkban, reggel 9 órakor, az asszonyok, lányok szenteltvízzel való meglocsolásával…

Gyónási lehetőségek Húsvétra

Április 7, vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja
     9.00, a mise alatt Urbanek Rudolf atya gyóntat!
    11.00, a mise alatt Urbanek Rudolf atya gyóntat

Április 10, csütörtök:
Az Isteni Irgalmasság estéjén, 18.00 – 21.00 óra között. Több környékbeli atya is gyóntat

Április 14, virágvasárnap:
A 9 órai mise előtt és alatt nincs gyóntatás!
A 11 órai mise alatt Urbanek Rudolf atya gyóntat.
17.15 - 17.50-ig a plébános atya gyóntat.

Április 16, nagykedd, az esti szentmise előtt 17.15-17.50-ig.

Április 18, Nagycsütörtök
          az esti virrasztás alatt 20.00-20.45-ig.

Április 19, Nagypéntek
8.30 - 10.00-ig és a keresztút után, 15.45-16.30-ig

Április 20, Nagyszombat
8.30 - 11.45-ig, illetve amíg lesz gyónó.

Április 21, Húsvétvasárnap:
csak a szentmisék előtt lesz lehetőség gyónni, de csak egy-két személynek!