Advent 2. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja 2015

2. hét, a közösség ereje:

A második hét azt sugallja számomra, hogy az ember nem egyedül járja az üdvösség útját, minden, de minden teremtménye Istennek ebben segít. Ha meg tudom osztani örömömet, reményemet, hitemet, szeretetemet. akkor viszonzásul megkapom a közösség támogatását.

A hét napra a közösség ereje, ebből a mai napra a barátság erénye:

-  Szent Pál a filippi hívekkel való barátsága példaértékű

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből  Fil 1,4-6. 8-11

            Testvéreim! Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.

            Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére. – Ez az Isten igéje!

 

Gondolat:

Pál apostol Filippiben csak kis sikereket ér el kezdetben. Csak két asszonyt sikerül megtérítenie. S mégis micsoda hit alakul ki velük: barátság, adás-kapás viszonya. Ők azok, akik még a római fogságban is gondolnak rá, segítik. Filippi, az egyetlen közösség, amelytől adományt fogad el Pál apostol, saját szükségleteire.  Mivel az apostol sok buzgóságot és nagy szeretetet tapasztalt a filippi egyházban, ezért imájában a legnagyobb kegyelmi ajándékot kéri számukra: azt, hogy Isten vigye tökéletességre bennük a megkezdett művet, vagyis egészen szentelje meg őket, adja meg nekik a hit megértését, a világos látást, hogy az igazságot elhatárolják a tévedéstől. Az ítélet napján így érdemekben gazdagon állhatnak az Úr elé. Ilyen élettel dicsőítik meg Istent.

         Papként, mint Pál, én is imádkozom, könyörgök a rám bízottakért. Azonban most is kell a pozitív visszacsatolás. Hogyan várod el papodtól? Adjon sok jót, lelkit. Adni akkor lehet, ha ő is töltődik, embertársi kapcsolatokból is. Nem tudom elképzelni, hogy egy hívő mindig csak kivenni akarjon a papjától, bele soha sem tegyen ebbe a kapcsolatba. Pál ki meri mondani: szinte vágyakozik a filippiek után.

 

Antoine de Saint Exupéry imája 

Uram! Nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. 
Taníts meg a kis lépések művészetére! 
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában időben rögzítsem 
a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. 
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy csupán másodrangú fontossága megítéléséhez. 
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. 
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben minden simán kell, hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a 
józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. 
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. 
Tudom, hogy sok probléma éppen Úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

Kérlek segíts, hogy tudjak várni.

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk Van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk. 
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. 
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. 
Uram! Taníts meg a kis lépések művészetére!  Ámen