december 23

December 23, vasárnap, advent 4. vasárnapja

Gondolat: Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45
A zsidó levél idézi a zsoltárt: ,,Íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat’’ [Zsolt 40,7-9G]. Vagy más fordításban: „Nézd, megyek Istenem.” A sorokat Krisztus szájába adja, világba lépésekor, vagyis megtestesülésekor: „Jövök, hogy tegyem a Te akaratod!” – e szavakban Krisztus áldozatkészsége fejeződik ki mindnyájunk üdvösségére!  Ugyanakkor ez a keresztény ember imája is, amikor felismeri Isten akaratát.
Krisztus az Atya akaratát teszi meg. A keresztény ember életeleme: az Isten akarata.
A karácsony: Krisztus világba lépése. Egy lett közülünk: testvérünkké lett.
Avilai Nagy Szent Teréz így könyörgött:
„Minden körülmények között teljesedjék bennem szent akaratod! Add nekem szent kegyelmedet, amelyért szerelmes Fiad könyörgött már, hogy bennem az ő szándékai megvalósuljanak! Tégy velem teljesen tetszésed szerint: a tiéd vagyok!”

Imádság:

Szalézi Szent Ferenc imája
Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre!
Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy akaratodat teljesítsem! Ámen.

Ó-antifóna
Ó, Emmanuel, Isten velünk. Te király és tanító, Te a népek reménye és üdvözítője. Jöjj, ó, Urunk, és szabadíts meg bennünket, Urunk, Istenünk

Kérdések-válaszok:
Miért kellett még december 24-én is böjtölni (halevés szokása)?

Karácsony vigíliája, azaz Karácsony előestéje, Szenteste, vagy karácsony böjtjének estéje. December 24-én a hagyományőrző katolikus családok ma is böjtölnek. Régebbi időkben az adventi időszak is böjt volt, kisböjtnek is nevezték. A keresztény emberek a nagyobb ünnepekre böjttel, testi-lelki tisztálkodással készülnek, és minden nagyobb ünnepnek volt vigília böjtje. Karácsony előtt azért is kell a böjt, hogy kiérdemelje a karácsony és az új esztendő áldásait. Szenteste böjti vacsora fogyasztása volt jellemző, egészen az 1970-es évekig. A böjti vacsora kezdetben alma, dió, méz, fokhagyma volt, majd böjti bableves következett. Ez hús nélküli bablevest jelent. Végül mákos guba zárta a menüt. Újabb időkben alakult ki a hal fogyasztásának szokása, lazítva a böjti fegyelmen. A hal fogyasztása ugyanis megengedett volt a böjtben is.
Amíg a nagyböjti böjt nagyböjt minden napjára vonatkozott, az adventi böjt a római katolikus egyházban csak advent szerdai és pénteki napjaira szorítkozott, és Ádám-Éva napjára.
A világ gyorsan változik. A halevés szokása megmaradt, de sok család manapság, mivel már nem kötelező, nem tart böjtöt, vagy már nem is tud róla. Pedig milyen jó volt, hogy nem volt szabad nyalakodni, torkoskodni a készülő karácsonyi ételekből…

Szentek:
Szent Viktória, római szűz, vértanú + 249
Szent Servulus, római hitvalló + 590
Szent Thorlak, izlandi püspök, + 1193
Kenty Szent János lengyel hitvalló + 1473
II. Szent Dagobert vértanú király + 679
Tíz szent Krétai vértanú
Szent Migdonius és Mardonius, római vértanúk, + 303
Szent Nicholas Factor, francia tanító, + 1537
Szent Theodulus vértanú + 250
Szent Vintila, bencés szerzetes, + 890