December 16, vasárnap

December 16, advent 3. vasárnapja

Gondolat - LK 3,10-18 – Keresztelő János fellépése

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek….

A nép pedig várakozott, és mindenki tanakodott…

Mivel az emberek tele voltak várakozással, és szívükben egyre fontolgatták.

Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben egyre azt fontolgatták….

A feeling of expectancy had grown among the people… A várakozás érzése nőtt az emberek között..

Először arra gondoltam, milyen jó lenne arról írni, hányszor és hány alkalommal várakozunk feszülten. Ez az első fordítás, ez szerepel a Szent István Társulat fordításában, és a misekönyvben is. A második a Szent Jeromos féle Szentírás. A harmadik a bencések által  két éve kiadott új fordítás. A negyedik a protestáns új fordítás. Az ötödik az Új Jeruzsálemi Biblia szövege.

Mindegyik más, és más. Annyi a közös, valami vibrálást, feszültséget, várakozó álláspontot akar kifejezni mindegyik. Az érzés az, hogy ez több, mint kíváncsiság.  Valami ott lóg a levegőben. Hogyan nyugtat ebben a helyzetben Keresztelő János?

Az út az erkölcsi jóság útja. Ha vámos vagy legyél jó vámos. Ha katona vagy legyél jó katona. Ha gazdag vagy, osztozz a javakon. Úgy is fogalmazhatnánk: emberi erőfeszítés, becsület, tisztesség! Tégy meg mindent helyesen és jól, amit megtenned adatott. Hogy jól tettél-e a döntőbíró maga a Szentlélek lesz, akinek erejében, akivel felkenve megérkezik az, akinek el kell jönnie. Ő lesz a hatalmas, kezében a szórólapáttal. Ő lesz a nagy Szétválasztó, a nagy Ítélő. Fáradozunk, de jól tudjuk, hogy minden gyümölcs Isten kegyelméből fakad. Előttünk az ítélet, de annak szava irgalom, jóság, és üdvösség.

Imádság
Kleeman: Mindig csak adni

Az öreg kút csendesen adja vizét...

Így telik minden napja,

Áldott élet ez, fontolgatom:

Csak adni, adni, minden napon!

Ily kúttá kellene lennem!

Csak adni teljes életemben!

Csak adni? Terhet is jelenthet...

Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

Belenézek, tükre rám ragyog:

hiszen a forrás, nem én vagyok!

Árad belém, csak tovább adom,

frissen, vidáman, szabadon.

Hadd éljek ilyen kút életet!

Osszak áldást, szeretetet!

Nem az enyém, Krisztustól kapom,

egyszerűen továbbadom.

Kérdések-válaszok
Miért van a 3. vasárnap sok helyen rózsaszín a lila helyett?

 Nálunk nem volt régen sem rózsaszín miseruha, és nem is szándékozunk venni.
A rózsaszín egyébként az öröm színe.
A 3. vasárnap az öröm vasárnapja nevet kapta. Az olvasmányok örömre szólítanak fel, segítenek, hogy rátaláljunk a tartalmas, mély örömre.
Hogyan fogalmazták ezt meg régen?
„E napon szabad lila helyett rózsaszínben mondani a szentmisét, és szólhat az orgona is. Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk.” – De hol van már, hogy nem szól az orgona? Hol a szigorúság? Ma mindenütt karácsonyi vásár van, vállalati, iskolai karácsonyok, ünnepségek. Még 10-15 évvel ezelőtt is Katalin bált tartottunk november végén, ezzel befejezve karácsonyig a bulit. Tehát ez a megfogalmazás nagyon rövid idő alatt az utóbbi években érvényért vesztette.
Viszont az igazi mély örömre való készület ma is aktuális.
Az öröm forrása ugyanis nem más, mint ez: „az Úr közel van hozzánk!” Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódás-mentes bizodalmat, szívbeli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Adventjében, Krisztus eljövetelének napjáig.
Számomra a visszafogottság, a készület, a bűnbánat is öröm! Milyen jó érzés, ha lelkileg felszabadulok, megtisztulok! Nem ijedek meg a gyóntató pap lila stólájától, sőt örömmel távozom a gyóntatószékből.

Szentek:
Szent Anániás, Azariás és Mizael  hitvallók, + 500
Szent Adelheid özvegy, Ottó császár 2. felesége. + 999
Szent Ado,  Vienne érseke + 875
Szent Albina  vértanú + 250
Szent Beoc, ír monostor alapító, + a 6. században
Marchisio  boldog Kelemen, pap, a Szent József leányai intézet alapítója   + 1903
Szent Nicholas Chrysoberges Konstantinápolyi pátriárka + 983
Boldog Raynald de Bar + 851
Szent Valentine  + 1151