Adventi gondolatok: december 5, szombat

Adventi gondolatok: december 5, szombat

A Bárány menyegzője, mint remény

Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Az Úr most hívogat, és aki a meghívást elfogadja, átéli az Úr kegyelmét, hivatalossá válik.

A legnagyobb öröm, az élet teljessége a vacsorán való részvétel. Mi jelent számunkra boldogságot? Apró földi örömök, értéktelen javak vagy az Úrhoz való tartozás? Csodás jövő áll előttünk, építsünk erre a reménységre, merítsünk belőle erőt és lendítsen tovább minket, hogy a vacsora beteljesedése felé tartunk.

A szenvedést és a nyomorúságot nem az Úr adta, hanem bűneink szerezték. Ő adott viszont kenyeret a szenvedésben és ő ad szomjat oltó vizet a nyomorúságban.

Aki az Úr kenyeréből eszik és kelyhéből iszik, annak a szenvedése és nyomorúsága a megváltás ragyogó világába emelkedik. Részesedik a világot megváltó szenvedésből. Ebből is kitűnik, hogy Isten gyermekeinek szenvedése és Isten ellenségeinek szenvedése között csak látszatra van hasonlóság.

 

Ima: Boldog Newman bíborostól

Édes Úr, segítsd illatod ontani, amerre járok, áraszd el lelkem Lelkeddel és életeddel. 

Járd át lényemet, birtokold egészen, oly mélyen, hogy földi létemen teljesen átragyogj.

Szikrázz át rajtam, s légy velem, hogy a lelkek érezzék jelenlétedet bennem. 

Ne rám nézzenek többé, csak Téged lássanak, ó Uram!

Ne hagyj el, égjen a mécses itt, világítson Lelked lelkekre általam. 

A fény Tiéd, ó Uram, egyetlen sugara sem enyém, Te vagy, aki világítasz rajtam keresztül.

Add, hogy dicsőíthesselek Téged, ahogyan Neked legkedvesebb, fényedet szórva szerteszét. Szóljon igéd szavaim, okoskodásom nélkül, a példa megkapó erejével legyenek vonzók tetteim. Szívem áradó szeretete Hozzád vezéreljen, ó Uram.