December 13, csütörtök

December 13, csütörtök: Szent Luca Szűz

Napi gondolat  - Iz 41,13-20 -  Zsol 144,1-13  - Mt 11,11-15

„Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké.” (Zsolt 144,1)
A mai 3 szentírási szakasz közös gondolata, a dicsőítés, bíztatás. Izaiás gondolatai bíztatást adnak Izrael népének, mint kiválasztott népnek arról, hogy nem kell félniük semmitől, mert mindenben megsegíti őket az Isten, s amire csak szükségük van, megadja számunkra. Mindezt Izrael „Szentje” teszi velük.
A 144-es zsoltárban a zsoltáros Isten nagyságáról, jóságáról, kegyelméről, irgalmasságáról és hűségéről énekel. Nagy-nagy hálaadást érezhetünk ki a szövegből.
Az Újszövetségben Máté szól hozzánk és dicsőíti, magasztalja Keresztelő Szent Jánost, akit prófétánál is nagyobbnak, sőt az asszonyok szülöttei közt a legnagyobbnak nevez.
Miért dicsérhetjük Keresztelő Jánost?
- Fontos volt számára és elkötelezetten teljesítette küldetését, ezért is szólt érzelmekkel telien.
- Erős akarattal, önfegyelemmel élt.
- Szóvá tette, mindazt, amit rossznak gondolt, és utána kezdeményezett.
- Utat mutatott, buzdított, változtatásra szólított fel. (A Messiásra mutatott, illetve hallgatósága helyes életvezetésére tanította.)
- Nem kereste a maga dicsőségét.
Vajon mi hogyan állunk Isten iránti hálánkkal, megbecsülésünkkel?
Hányszor jut eszünkbe nap, mint nap Isten végtelen jósága? Hányszor vesszük észre Isten jó szándékú. segítő belenyúlásait életünkbe?  Hányszor állunk meg és köszönjük meg a Gondviselő jóságát, szeretetét?

Imádság:
Ima a védőszentemhez

Védőszentem   ………., lelkem drága testvére, kinek nevét viselem! A mennyekből küldött, Isten közelségében élő jóságos barátom, példaképem, közbenjáróm! Köszönetet mondok neked testem, lelkem oltalmáért! Vezéreld tetteimet és minden gondolatomat, tedd tele jó szolgálattal életem kosarát, nehogy üres kézzel álljak egykor az Úr színe elé! Hála legyen Teremtőmnek, hogy benned szent társat, példaképet rendelt mellém az égből. Példáddal erősíts és jöjj, taníts dicsőítenem Őt, ki elküldte hozzánk szent Fiát, hogy Szívével melengesse, féltő szeretettel óvja ezt a kihűlt világot. Ámen.

Napi szentek

Szent Lúcia  görög vértanú + 304

Elzászi Szent Ottilia frank szűz + 704

Szent Autbert frank püspök + 669
Szent Einhildis és Roswinda bencés nővérek, 8. század
Szent Elizabeth Rosa bencés apátnő + 1130
Szent Jodoc hitvalló + 669

Kérdések-válaszok:
Miért a Luca napi bolondságok?

Luca napja (december 13.) a 16. századi Gergely-féle naptárreform előtt (1582) az év legrövidebb napja volt. Mivel a 4 évenkénti szökőnap sok, a 100-as évek közül csak a 400-al oszthatók maradtak szökő évek. Így a középkorra már 11 nap volt a csúszás. XIII. Gergely pápa rendelete szerint az új naptár 1582 október 4-én csütörtökön lépett életbe oly módon, hogy az azt követő nap október 15 péntek lett, a kettő közötti napok abban az évben kimaradtak. Így történt, hogy Nagy Szent Teréz 4-én, csütörtökön halt meg, és másnap 15-én, pénteken temették el. Az ortodox keresztények nagy része a napig nem vette át a Gergely naptár. Náluk a karácsony ma is 13 nappal később, január 7-én van, az ortodox újév január 14-én.
Tehát december 13 volt a középkorban az év legsötétebb napja, pont Luca napja. A lux, lucis latinul fényt jelent. (Lucuifer a fényhozó, az ál fényhozó, aki azt mondja Ádám-Évának, hogy megnyílik a szemetek.)
Két történet is él Szent Lucáról: Az egyik legenda szerint egy előkelő szicíliai családból származó katolikus lány volt. A keresztény hitre tért Luca szüzességet fogadott, hogy életét Krisztusnak szentelhesse, majd mártírhalált halt érte. A másik történet szerint a vakok, szemfájósok, utcanők, menyasszonyok védelmezője. A messzi északon, ahol ilyenkor egész nap sötét van, Svédországban a mai napig nagy ünnep december 13. Ilyenkor a kislányok fehér ruhába bújnak, és 13 gyertyával a fejükön gyertyával vonulnak.
A fény szó, a legsötétebb éjszaka, a középkor: nem csoda, ha sok babonaság vette körül. A legsötétebb nap ma már nem 13-a, hanem 24-e, a fényt Jézus születése hozta el a világba, de babonaságok, hiedelmek a mai napig élhetnek.