december 12, szerda

December 12, szerda - Guadalupei Szűz Mária napja

Napi gondolat - Iz 40,25-31  - Zsolt 102 - Mt 11,28-30
„Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.”
Ma az igának, a tehernek a napi munkát érezzük főképpen. Örömnek az ünnepet, a találkozási pontnak a szentségeket, az imát. Pedig hidd el, számos helyen találkozhatsz Jézussal, így a munkádban, a bukásaidban, a rászorulókban, és a csendes magányban is.
Hogyan lesz jelen a munkámban, hogy az ne iga és teher legyen?
Talán sokszor nem is gondolunk arra, hogy a munkahelyünkön — bárhol is dolgozzunk — találkozhatunk vele. De gondoljunk csak bele! 24 órából általában legalább nyolcat a munkahelyünkön töltünk, azaz a napunk egyharmadát. Túl sok idő ez ahhoz, hogy Jézus nélkül töltsük. Pál apostol ere így bíztat bennünket a kolosszei levélben: „Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.” (Kol 3.23)
Amikor az Úrra úgy tekintünk, mint igazi “főnökünkre”, rádöbbenünk, hogy ő ad erőt a munkánkhoz, és neki köszönhetjük az eredményeket is, melyeket elértünk. És nem utolsó sorban ő az, aki a nehéz pillanatokon is átsegít minket.

Imádság
Napi ima a munka előtt:
Szentháromság egy Isten, buzdíts, erősíts, támogass kötelességeim teljesítésében, hogy a munka, amelyet nevedben megkezdek, a Boldogságos Szűz és a mennyei Szentek közbenjárása által Istennek dicsőségére, nekem és embertársaimnak pedig lelki üdvösségére váljék. Áldott legyen az a fáradtságos munka, mely után a pihenés Isten segítő karjaiba vezet. Álld meg köteles szolgálatomat, és add meg a méltó földi és égi bért. Ámen.  

Napi szentek

Szent Jodok frank hitvalló  + 669
Chantal Szent Johanna Franciska özvegy, rendalapító + 1641
Szent Sinesius római vértanú + 258
Szent Ammoniána és társai római szűz és vértanú + 251
Szent Abra, felszentlet szűz, Szent Hilárius testvére + 360
Szent Ágota, nővér és misszonárius + 790
Szent Alexander vértanú + 250
Szent Ammonaria Aleexandriai vératnú aszony + 250
Glendaloughi szent Kálmán, ír apár + 690
Terryglassi Szent Columba apát, + 552
Szent Corentin brit püspök + 490
Szent Edburga angliai apátnő + 795
Clonardi Szent Finian  Írország apaostola + 549
Szent Hermogenes – Donatus társa a vértanúságban
Szent Maxentius vértanú Tierben, + 287
Boldog Thomas Holland, angol vértanú + 1642
Szent Vicelin + 1184 holsteini püspök

Kérdések-válaszok
Miért ültetünk Luca napi búzát, és tesszük a karácsonyfa alá?

A Luca búzából sem a babonás szokásokat szeretném kiemelni. Sokszor későn jut eszembe: Luca nap van, búzát kellene ültetni. Teszem majd a karácsonyfa alá, és a templomi betlehemhez is. Sokszor 20-30 cserépalátétben is ültetek kis föld az alátétbe, és a magok. Sokat, mert annyian kérnek a templomból. És 1 kg-os a legkisebb csomag, amit a piacon lehet kapni, még marad is belőle. 4 napig meleg helyre teszem, utána fokozatosan hűvösebbre, hogy ne nőjön túl.
Nem tudni, mi volt előbb, a pogány szokás, vagy a keresztény hagyomány. És a keresztény hagyományt szőtte át a babonaság? Ez mindegy. A lényeg, katolikus kézben, hittel, a szokás átlényegült, kapcsolódott a keresztény liturgiához: a karácsonyi betlehemet, oltárt díszíthetjük fel a Luca-búzával, vagy az ünnepi asztalra tesszük, vagy a fenyőfa alá. Jól is mutat. Egyes vidékeken egykor kék szalaggal kötötték át, sőt égő gyertyát is helyeztek közéje. Zöldje az adventi remény beteljesülését, fénye a Megváltó érkezését hivatott hirdetni, maga a búza pedig az élő kenyeret, egyben Jézust, az Élet kenyerét jelképezi számunkra. Ha a karácsonyfa alá tesszük, akkor az örök élet jelképe.