December 11, kedd

December 11, kedd

Napi gondolat

Iz 40,1-11 - Zsolt 95 -  Mt 18,12-14

„Nem megy-e el és nem keresi-e meg az eltévedtet?”

A jó pásztor értünk él, utánunk jön, gondol ránk. Izaiás jövendölése idilli képet rajzol: amikor Isten megjelenik, úgy törődik népével, mint a jó pásztor. „Karjaira veszi bárányait, az ölében hordozza őket”. Hiszem, hogy mis számtalanszor megtapasztalhattuk már Istenünknek ilyen gyöngéd szeretetét és vezetését.

Vajon hogyan válik valaki „elveszetté”? Nagy bűnt kell hozzá elkövetni? Csak a nagy bűnösökre vonatkozik? Nem!

Elveszett! Ez mindnyájunkkal előfordulhat. Elveszni annyit jelent, hogy nem vagyok a helyemen! Amikor látszólag alig változott valami, de valójában már romokban van az életem. Akár tudatosan távolodtam el Istentől, de akár baj, betegség ért, akár sorozatos kudarcaim vannak, vagy rossz szokás vagy bűn ejtett fogságába…

Ekkor jön Jézus, hogy megmentsen. Vállára vegyen, és visszavigyen oda, ahol a helyem van, kódorgásomat megbocsássa, és megerősítsen, hogy az ő útján tudjak járni. Nekem csak kiáltanom kell, és utána belékapaszkodni. Megdöbbentő, hogy Jézus számára mennyire fontos egyenként minden ember, főleg azok, akik elveszni látszanak!

Érdemes megkérdezni magamtól, hogy valóban a „nyájban”, a 99 között vagyok-e, vagy csak úgy látszik, csak azt hiszem, vagy csak azt szeretném. Ha egynek érzem magam egyházammal, a pápával, püspökömmel, a plébánosommal, ha nem teszek romboló kritikát. (Egyik madár sem piszkít a saját fészkébe.) Ha így van, akkor adjak hálát érte, és ne irigyeljem másoktól Jézus törődését az elveszettek iránt. Sőt próbáljam magam is, a jó pásztorhoz hasonlóan a helyes útra és a nyájhoz vezetni őket.  Ha pedig időnként elkóborlok, nagy reménységgel hívjam Jézust, kapaszkodjam belé, és építsem újjá életemben mindazt, ami távol tartott tőle.

Imádság

Walter Rupp: Az Úr mondta
   Én vagyok az élet kenyere -
   és nem fűszer, amely ízesíti ételeiteket!
   Én vagyok a világ világossága -
   és nem felvillanó fény az éjszakában!
   Én vagyok az ajtó -
   és nem ablak, amelyen csak benézni lehet az új világba!
   Én vagyok a jó pásztor -
   nem pedig szolga, aki szűk akolba tereli a nyájat!
   Én vagyok a föltámadás -
   és nem vigasztaló, aki csak enyhíti a halált!
   Én vagyok az út -
   és nem hátsó feljárat, amelyen rejtőzködve járnak!
   Én vagyok az igazság -
   és nem olyan bölcs, aki kérkedik tudásával!
   Én vagyok az élet -
   és nem orvos, aki gyógyszereket ír fel a betegségekre!
   Én vagyok a szőlőtő -
   nem pedig karó, amelyhez a szőlővesszőket kikötözik!

A napi szentek

Szent I. Damazusz pápa  + 384

Oszlopos Szent Dániel  görög hitvalló + 493

Szent Acepsius ókori vértanú

Szent Barsabas szerzetes apát + 342

Szent Cian walesi remete, 6. század

Szent Eutychius spanyol vértanú, 4. század

Szent Fidweten bencés szerzetes + 888

Szent Miklósról nevezett boldog Márton Lumberas szerzetes + 1632

Szent Ágoston rendi boldog Melchior + 1632

Szent Pens a Walesi Llanberis város védőszentje

Szent Sabinus püspök Piacenza városában + 420

Szent Trason római vértanú + 302

Szent Victoricus, Fuscian, és Gentian vértanúk  +287

Kérdések-válaszok

Miért nem műfenyő, miért élő örökzöld?

Ha kicsit is figyeltél a templomodban, akkor biztos észrevetted, sehol sincs a templomokban művirág, és az oltáron égő lángú gyertya van. Habár volt olyan korszak, amikor a főoltárra gyertya izzókat tettek, de a miséző oltáron mindig égett és ég a láng. A mi hitünk élő hit, és nem holt hit. Az élő hit alakul, fejlődik, változik. És ne lenne jó a műfenyő? A műfenyő műanyag. Előbb utóbb kidobódik, és a műanyag nem bomlik, szennyezi a környezetet, és nem hallottam még, hogy a műfenyőkre külön szakosodna valaki az újra gyűjtésükre, és újra feldolgozásukra. Különben is tele vannak káros festékanyaggal. Ezzel szemben az élő fenyővel munkát adsz sok termelőnek. Ez épp oly mezőgazdaság, mint a káposzta föld, vagy búzaföld, csak 5-6 év kell neki. Gondold meg! A fenyő, amíg élt, mennyi oxigént termelt, az ágai közt madarak fészkeltek. És a helyére új fenyőcske kerül. Ha helyesen dobod ki, elkerül égető erőműbe, ahol a környezetet nem szennyezve hőenergia lesz belőle. A műfenyő gyártásánál fordítva történik: oxigént vonnak el a légkörből. Az újrafeldolgozása sok energiát, kémiai anyagot igényel. Az igazi fenyő illata betölti a szobát, valódi fenyőillat, nem káros fenyőillatú dezodor. Tehát melyiket választod?