December 8, szombat

December 8, szombat: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

Gondolat:

Szűz Márai Szeplőtelen Fogantatása azt jelenti, hogy ő volt az első, aki részesült a megváltás kegyelmében. Nála nem a keresztség szentsége törölte el az áteredő bűnt, hanem Isten kivételt tett vele. Ő e nélkül fogantatott, e nélkül született. Ezért mondja a Magnifikatban: Nagy dolgokat tett velem az Úr! Ha valaki, hát akkor ő igazán elmondhatta Pál apostollal: Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. Istennek az volt a szándéka, hogy Mária életében a leghősiesebb erények példáját és mintaképét állítsa elénk. Elmélkedjünk tehát minél gyakrabban a fölött, mit és hogyan tett Mária, és tapasztalni fogjuk, mily hatékony az ő példája.

Nekünk, keresztényeknek, akik krisztushordozók vagyunk e világban, arra kell törekednünk, hogy bűn nélküliek, szeplőtelenek és tiszták legyünk, és nap, mint nap gyarapodjunk a kegyelmekben, hogy kegyelmekben gazdagok, kegyelemteljesek legyünk. A szent Szűz iránt való tisztelet abban is áll, hogy minden szükségünkben hozzá folyamodunk, és őt ismerjük el védőasszonyunkul és szószólónkul, miután kétségtelen, hogy Jézus Krisztus közbenjárását kivéve, Isten előtt senkié sem lehet hathatósabb, mint az ő szűz Anyjáé. Maga az Egyház is szünet nélkül hozzá folyamodik. Kérjük tehát őt, mint az Egyház kéri.

Imádság:

Szent II. János Pál pápa imája:

Készíts fel  minket, ó  Mária, Fiad  eljövetelére! Fogadj  el minket  napi problémáinkkal, gyöngeségeinkkel és hibáinkkal, válságainkkal,  személyes,  családi és társadalmi esendőségeinkkel együtt! Ne hagyd, hogy elveszítsük jó szándékunkat! Ne hagyd, hogy elveszítsük  lelkiismeretünk őszinteségét és  magatartásunk becsületét! Járj közben imádságod által! Mentsd meg az egész világ békéjét! Légy velünk, te Szeplőtelen! Légy velünk! Légy az Egyházzal és a világgal! Ámen.

 

Szentek

Szent Eutükhianosz volt a 27.  pápa, akit elődje, Félix halála után kevesebb mint egy héttel választottak egyházfővé Rómában, 275. január 4-én. Egészen haláláig töltötte be ezt a hivatalt. + 283

Szent Romarik frank apát, hitvalló + 653

Szent Makarios  egyiptomi vértanú

Szent Patapius egyiptomi remete 4. század

Kérdések-válaszok:

Miért nincs szombat este Szeplőtelen Fogantatás ünneplése?

December 8, a Szeplőtelen Fogatatás ünnepe.

Egyházunkban vannak főünnepek, ünnepek, emléknapok, és köznapok. Azonban mindez úgy, hogy egyházunk Krisztus központú. A középpontban Húsvét áll, és ezután minden vasárnap egy kis húsvét. Tehát a vasárnapok elsőbbséget élveznek. Ha egy szent napja vasárnapra esik, akkor abban az évben elmarad. Kivétel Jézus ünnepei, mint aug. 6, színeváltozás, szeptember 14, Szent Kereszt felmagasztalása. Az ún. főünnepek évközi időben kiütik a vasárnapot, ha vasárnapra esnek. Mint Péter–Pál, Keresztelő Szent János, Szent István király, Nagyboldogasszony. Ha azonban adventben, vagy nagyböjtben esik egy főünnep vasárnapra – kevés ilyen van: Szeplőtelen Fogantatás, Szent József, Gyümölcsoltó Boldogasszony – akkor nem marad el, hanem a legközelebbi hétköznapon tartjuk meg az ünnepet. Mivel szombat este már advent 2. vasárnapjának előestéje, így Szeplőtelen fogantatás ebben az évben a délelőtti misékre korlátozódik.