December 6, csütörtök

December 6, csütörtök: Szent Miklós püspök

 

Napi gondolat -  Iz 26,1-6  - Zs 117  - Mt 7,21.24-27

A sziklára épített ház.

Szavak csengenek a fülemben a mai szentírási idézetekből: hathatós - hűség, - állhatatos, - vár. - szikla. Mindegyik olvasmányban visszatér egy megingathatatlan erős támasz, védelem, amire mindnyájunknak szüksége van. Kinek az anyagiak, kinek egy személy, barátok, kinek a hitben való erősödés. Nekem vajon mi a váram, a kősziklám?  Mi ad nekem biztonságot?

A természet vak erői sokszor bebizonyítják, mennyire esendőek vagyunk. Lehet, hogy váratlan események hurrikánként ragadnak magukkal. Elképzeléseink meginognak és homokra épült házként összeomlanak. A próféta szikláról jövendöl, mi pedig hisszük, hogy Jézus az örökké megmaradó szikla, akire érdemes életet, hazát, otthont építeni.

Egy papról hallottam, amikor nagy nehézsége volt falujában, nem panaszkodott, ezt mondta: olyan keresztény testvér barátaim állnak mögöttem, hogy tudom, semmi baj nem lehet… Persze tudjuk, hogy ezeket a baráti téglákat, Valami/Valaki várrá tapasztotta össze, egy egésszé, egy egységgé még akkor is, ha a téglák nem voltak egyformák. Van egy összekötő kapocs, akinek nevére mindannyian megkeresztelkedtünk.

Nekem van-e ilyen hátterem? Hova építettem a házam? Hányszor dőlt már össze? Tanultam-e belőle?

 

Imádság

Uram! Adj erős hitet, melyet senki, semmi meg nem ingathat. Adj nekem és barátaimnak őszinte hitet, hogy a Te hathatós háttérjelenléteddel egymás házainak sziklaszilárd alapjai és támaszai lehessünk. Mert az Isten országa bennük kell, hogy lakozzon és általunk épül. Add meg nekem Uram, az állandó vágyat, hogy téged kövesselek minden cselekedetemben. Add, hogy szüntelenül azon elmélkedjek, hogyan kövesselek, és úgy viselkedjek, amint te viselkedtél. Ámen.

 

Szentek

Szent Miklós püspök, hitvalló + 343

Szent Deniz és Majoricus vértanúk + 480

Paszkuai Szent Péter püspök vértanú + 1300

Kratiai Szent Ábrahám püspök és remete + 558

Boldog Adolf Kolping áldozópap, a munkás ifjúság védőszentje + 1865

Szent Asella  remete, szűz + 406

Thébai Szent Patapios a 4. század vértanúja

Szent Polychronius pap vértanú, mise közben ölték meg, 4. század

 

 

Kérdések – válaszok

Miért böjti idő advent?

Ki az, aki úgy készül egy vendégségre, hogy egy héttel előtte már jó sokat eszik, hogy kitáguljon a gyomra, és ott sokat tudjon majd enni?

Egyházunkban minden nagy ünnepnek volt előkészülete, vigíliája és böjtje is.

Sokfelé november 11. Szent Márton ünnepe volt az utolsó dínom-dánom, a libahússal. A keleti keresztények ma is böjtölnek, 6 hétig. A római katolikus egyházban is általános szokás volt az adventi időszakban böjtöt tartani. Az adventi böjti idő alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket, de az utóbbit például Magyarországon az 1661. évi nagyszombati zsinat püspöki engedélytől tette függővé. Nem is oly régen a Katalin, vagy Erzsébet bállal véget ért a mulatozás ideje. Így volt ez még plébániánkon is a lebontott kultúrházban. Ma már nincs Katalin bál sem. A böjtölés hagyománya a 20. század közepén fokozatosan tűnt el az adventi vásárok, munkahelyi karácsonyi bulik bevezetésével. Jelenleg a katolikus egyházban nincsen böjti előírás az adventi időszakra vonatkozóan, ugyanakkor ajánlott a visszafogottság, csend, a több ima és lelki olvasmány, valamint a bűnbánat szentségéhez járulás. Az ima a jócselekedet és a böjt összeforrtak. Akkor hatékony, ha egyik sem marad ki belőle! Tehát ajánlatos böjtölni adventben, amikor lehetőséged van rá!