December 5, szerda

December 5, szerda

Napi gondolat -  Mt 15,29-37

„Sajnálom a népet!” Ezt a fél mondatot választottam a mai evangéliumból. Lenézzük a sajnálkozászent Nem illik panaszkodni. Pedig jól tudjuk, hogy a Biblia imádságos könyvének, a Zsoltárok könyvének egynegyedét az egyéni panaszzsoltárok teszik ki. Több, mint 30 panasz zsoltár áll előttünk!

A mélység, amelyben a panasz-imádság megszületik, nagyon sokféle lehet. Lehet betegség, lehet gyász, fájdalom, amikor elvesztettünk valakit. Lehet csalódás, amikor hűtlen lett valaki hozzánk. Lehet egy válásnak a fájdalma, amikor otthagytak, magunkra hagytak. Lehet a munkának az elvesztése, amikor hihetetlen anyagi gondokba kerültünk. Lehet egy családtag, gyerek eltávolodása. Nagyon sokféle élethelyzet van, mind a miénk.

A panasz-zsoltárok ugyanakkor nagyon bensőséges, személyes hangú imádságok. Ez nagyon fontos! Különösen, mivel éppen amikor sötétség, mélység, nehézség, küzdelem van az életünkben, akkor szoktuk azt érezni, hogy valami hihetetlen messzeségben vagyunk Istentől. És ha nagyon messze vagyunk Tőle, akkor nagyon nehéz imádkozni Hozzá. De a panasz-zsoltárok éppen ilyen, mély küzdelmek idején született bensőséges imádságokat tárnak elénk! 

Jézus a mai evangéliumban azért sajnálja a tömeget, mert fáradtak és nem volt mit enniük. Vajon, ha szívből elé térdelek nem venné figyelembe az én egyéni nehézségemet? Bátran vigyem eléje!

Imádság:

Imádság zsoltárhangra

Szólok az Úrhoz szózatommal,

Könyörgök Hozzá sóhajommal.

Panaszaimat Elébe tárom,

És elmondom minden nyomorúságom.

Ha lelkem bennem elapad,

Te tudod az én utamat.

Ahol járok ösvényemen,

Titokban vetnek tőrt nekem.

Hiába nézek jobbra, balra:

Sehol sincs segítségem!

Távol tőlem a menedék,

Ki sem gondol velem.

Uram, ezért Hozzád kiáltok:

Te vagy a menedékem!

Az élők országában

Te vagy örökségem.

Figyelmezz sóhajomra,

Mert alacsonyra váltam.

Ments meg az üldözőktől,

Mert erősebbek nálam.

Börtönéből szabadítsd meg lelkem,

Hogy dicsérjem neved,

És velem együtt minden igazak

Áldják jótettedet.

A napi szentek:

Szabbai Szent Szabbász  hitvalló  + 532

Szent Crispina  vértanú asszony, hét gyermek anyja + 304

Szentr Anasztáziusz  római vértanú

Szent Basilissa bencés apátnő + 780

Szent Bassus vértanú + 250

Szent Cawrdaf welsi uralkodó  6. század

Páviai Szent Dalmatius vértanú püspök + 304

Szent Firminus 6. század, verduni püspök

Szent Galagnus + 1180 sienai remete

Szent Gerald toledói érsek + 1109

Szent Gerbold bayeuix-i püspök + 609

Szent John Almond egyike a 40 angol walesi vértanúnak + 1612

Szent  John Wonder-Worker frígiai püspök + 750

Szent Julius vértanú afrikai vértanúk egyike + 302

Tavigli Szent Nicholas, jeruzsálemi ferences vértanú, a középkorban

Szent Pelinus vértanú + 361

Rinaldi Szent Fülöp + 1931 szalézi szerzetes pap

Kérdések-válaszok

Miért lila az advent színe?

Az ünneplés velejárója a színek, formák használata. Az ókorban az alsó ruha festetlen volt. A felső ruhát, rend, rang, állás szerint festették. Minél sötétebb, (bordóbb) volt a ruha, annál nemesebb volt. Fokozatosan kerületek előtérbe az évszázadok folyamán a szimbólumok: például a fehér, mint a tisztaság, az ártatlanság jelképe. Az első szín szabályozás a 9. században jelenik csak meg. III. Ince pápa ad ki először rendeletet, négy színre: fehér, piros, zöld és fekete. A lila ekkor még csak, mint a fekete mellékszíne szerepel. Ma fordítva, a lila fő szín a gyászban is, a fekete a mellékes. A mai gondolkodásunk szerint a lila a bűnbánat, a készület, a böjt, és a gyász színe. A lila tehát a bűnbánat színe, és mint ilyen, a két bűnbánati időszakban, adventben és nagyböjtben használatos. Ugyancsak viola színű stólát hord a pap a közösségi bűnbánati szertartások, ill. az egyéni gyóntatás során. Ugyancsak elterjedt a viola szín használata gyászmisék és temetések alkalmával: a hagyományos fekete szín helyettesítése a bűnbánat színével utalás a halál keresztény szemléletére. Eszerint a halál elsődlegesen nem az elmúlás és a gyász szomorú eseménye, hanem az Istenhez való megérkezés ünnepe, amelynek viszont előfeltétele a bűnöktől való megtisztulás.