December 4, kedd

December 4, kedd.

A napi gondolat: Lk 10,21-24

„Igen, Atyám, így tetszett neked.” (Lk 10,22) Ezt a mondatot választottam mára az evangéliumból.

Vajon mi tetszik az Atyának?

Isten tetszését leginkább a következő dolgokban nyerhetjük el:
- a hitben – mert hit nélkül nem nyerhetjük el Isten tetszését (Zsid 11,6);
- az igazságban – ha életünket igazságban éljük Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal szemben (MTörv 32,4; Jn 4,23);
- az irgalmasságban – ha az igazságot elsősorban magunktól követeljük meg, másokkal szemben engedékenyek vagyunk és irgalmason megbocsájtjuk az igazságtalanságokat (Zak 7,9);
- az alázatosságban – ha nem helyezzük magunkat embertársaink fölé (Szám 12,3; Mt 23,12);
- a gyermeki lelkületben – ha dolgainkat kicsinységben, engedelmességben, egyszerűségben és szegénységben végezzük (Mt 18,3);
- a tisztaságban - ha tisztán tartjuk testünket, szívünket, lelkünket és életünket (Jn 13,10; Mt 5,8);

- a szeretetben – ha szeretjük az embereket bűnösségük ellenére (Jn 13,34).

Tehát a mai nap ne legyen más gondunk, mit Isten tetszését keresni!

 

Imádság: Életem Isten tetszésére

Uram Istenem! Gyújtsd föl szívemben isteni ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemeimet, hogy helyesen fogjam föl hirdetett igédet; ültesd el bennem áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljek.

Uram Istenem, arra kérlek a mai napon, téríts egészen magadhoz. Szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya pedig szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a Mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és  szentjeivel dicsérhesselek  és magasztalhassalak  az örökkévalóságon át.  Ámen!

A napi szentek:

Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító + 749

Szent Borbála vértanú + 306 a bányászok, kohászok, tüzérek védőszentje

Szent Abba Isa

Szent Ada francia szűz, 7. század

Szent Anno, kölni érsek + 1075

Uberti Szent Bernard bíboros + 1133

Szent Bertoara apátnő + 614

Alexandria Szent Kelemen vértanú, teológus, filozófus + 215

Bolognai Szent Félix  püspök + 429

Galvezi Szent Ferenc, vértanú Japánban, +1623

Calabriai Szent János áldozópap, az Isteni Gonviselés Szegény szolgái Kongregációja alapítója + 1954

Boldog Angeli Jeromos, jezsuita vértanú Japánban + 1623

Szent Maruthas + szíriai püspök vértanú +415

Szent Meletius   + 295 pontusi (Kisázsiai) püspök vértanú

Salisbury Szent Osmund püspök  + 1099

Szent Theofanes és négy társa bizánci vértanúk + 815

4/ kérdések-válaszok
A Borbála ág:

Szent Borbála, a keresztény kultúra egyik segítő szentje Kr.u. IV. század fordulóján élt és halt mártírhalált. Egy vagyonos pogány kereskedő egyetlen lányaként látta meg a napvilágot. Édesanyját korán elvesztette, ezért gyermekkorát édesapja féltő gondoskodásában töltötte. Szép és igen okos lévén apja taníttatta, de féltve óvta őt az egyre terjedő kereszténységtől. Ám hiába volt minden óvintézkedés és féltés, Borbála mégis megtért és megkeresztelkedett, és ezzel maga ellen fordította saját apját is.

A gazdag népszokás-anyagból csak egyet említünk, a Borbála-ágat. Ne a babonákra, néphiedelmekre gondoljunk moszent Ha a cseresznyefa ágát (vagy más ágat, aranyesőt stb.) Borbála napján beviszik a szobába, karácsonyra kivirágzik. Ez a szokás nemcsak Jessze kivirágzott vesszejére emlékeztet, hanem Borbálán keresztül arra is, hogy a mi szívünkben is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus benne él."

Idézet Damaszkuszi Szent Jánostól:
„Tegnap veled temetkeztem el, Krisztus, veled ébredek ma a feltámadóval; tegnap veled fölfeszíttettem: dicsőíts meg engem is a te országodban.“