December 3, hétfői gondolat

Görgetve,  lejjeb megtalálod az előző napokat is....

December 3, Xavéri Szent Ferenc misszionárius hitvalló emléknapja, a missziók védőszentje

Napi gondolat:
December 1, Szent Náhum próféta, dec. 2, Szent Abdiás, dec. 3 Szent Szofoniás!
Szentatyánk, Ferenc pápa mondja: „Talán Szofoniás próféta felhívása az örvendezésre a legmegragadóbb számomra, aki úgy mutatja be Istent, mint az ünnep és öröm ragyogó középpontját. Élettel tölt el, ha újraolvasom.”
Olvassuk újra:
„Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya.  Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne.” Szof 3,14-17
A Biblia egyetlen más versében sem szerepel ilyen sokszor, négyszer az Isten öröme!
Advent 3. vasárnapján, az öröm vasárnapján majd ez lesz az olvasmány. 

R. Tagore egy verse:
Aludtam, és azt álmodtam:
az élet – öröm
Felébredtem, és azt láttam:
az élet – kötelesség.
Dolgoztam, és azt láttam:
a kötelesség – öröm.

Imádság:
Valóban Atyám vagy nekem Uram, Istenem! Másképp hogyan is találnád örömöd bennem. Mert csak egy szülő tud igazából ujjongani nem tökéletes gyermekének. A gyermekek persze sokszor nem tudják, nem érzik a szülő fáradtságát. Ezért kérlek, add a hitet: valóban örülsz, hogy én vagyok. Bárcsak engedném beburkolni magam, szeretetd melegével. Talán ez az öröm, ez a melegség megérleli bennem is Fiad, Jézus lelkületét! 

A napi szentek:
Szent Szofoniás próféta
Szent Agricola vértanú + 250 Róma az ókori Pannónia szülötte
Xavéri Szent Ferenc hitvalló + 1552
Szent Abbó püspök és apát + 860
Szent Attalia bencés apát + 741
Szent Birinus genovai püspök + 649
Tangieri Szent Cassián + 298
Boldog Edward Coleman a katolicizmus vértanúja + 1678
Szent Eloque bencés apát + 666
Szent Ethernan ír püspök és misszionárius
Boldog Johann Nepomuk von Tschiderer osztrák püspök + 1860
Szent Lucius vértanú + 200
Szent Mirocles milánói püspök vértanú + 318

Napi kérdés
Miért van „roráté” szentmise?
A rorate vagy hajnali mise vagy angyalmise vagy aranyos mise advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden nap hajnalban tartott szentmise Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére, amelyet roraténak is neveznek, a mise bevezető szavai után: Rorate coeli de super… (harmatozzatok egek onnan felülről). Angyali misének is nevezik, mert az angyali üdvözlet nyilvános elmondásával fejeződik be, másrészt mert Mária evangéliumát és Gábriel arkangyal köszöntését foglalja magába.
Az egyháznak problémát jelentett a szokás, hogy a roratét a Gloriával és a Hiszekeggyel végezték, ami a római katolikus szertartás advent-fölfogásával ütközött. Ezért a Szentszék 1892-ben Pannonhalmának, 1958-ban pedig az Esztergomi Főegyházmegyének ősi szokására hivatkozva külön kiváltságként engedélyezte a hajnali misét.
Ezt a misét fehér színű miseruhában mondták, nem lilában. Minden nap ugyanaz az evangélium hangzott el, ugyanazzal a prefációval.
A II. Vatikáni zsinat óta is mondunk hajnali misét, de a napi szentmisét, lilában, illetve a megfelelő napi színben. Ma is énekeljük az ősi izajási himnuszt, vagy magyar népének fordítását? Harmatozzatok…

Ráadás: Xavéri Szent Ferenc imája:

Istenem szeretlek Tégedet, nem csak, hogy add meg üdvömet, vagy, mert ki Téged nem szeret, örökös tűzzel bünteted.
Én Jézusom, kereszteden  magadhoz ölelted szívem, szeget, lándzsát, gyalázatot, mindent eltűrtél értem ott, verejtéket, fájdalmat, halálos aggodalmat, és a halált is.
És mindezt egyért, énértem, bűnösért, hogyne szeretne szívem, hát Jézus, szerelmes Istenem. Nem, hogy mennyekben üdvözíts, vagy kárhozatra ne taszíts, nem, mert jutalmad áhítom, de mint Te engem Jézusom, szeretlek most és minden koron. Csak mert Királyom vagy nekem, csak mert Te vagy az én Istenem! 

Advent első napja: december 2, vasárnap

Napi gondolat:

A mai napra Abdiás prófétát választottam, a nap egyik szentjét. Az ő könyve a legrövidebb a Szentírásban, mindössze 21 vers. Az egyetlen bibliai könyv, amit a katolikus liturgiában nem olvasunk, sem vasárnap, sem hétköznap.

Abdiás könyvének teológiai értékét az adja meg, hogy Isten igazságát és hatalmát hirdeti meg. Miről tanít?
Ha hűek maradunk Istenhez, Ő győzelmet ad nekünk. Edommal ellentétben segítenünk kell másokon a szükség idején. A büszkeség bűn. Semmire sem lehetünk büszkék.
3 szép verse a mai útravaló:
Abdiás 4: „Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek — így szól az ÚR!”
Abdiás 12. vers: „Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján! Ne nevess Júda fiain vesztüknek a napján! Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján!”
Abdiás 15. vers: „Mert közeledik az ÚR napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll rád, amit elkövettél!”
Mire gondoltam olvasása közben?
Oly régen éltek ezek az edomiták! Hol van már Edom városa? Miért kellene olvasnom?
Ugye érdekes, hogy milyen messze áll tőlünk egy csapás, ha közvetlenül nem érint bennünket?

Ima:

Uram, Jézus! Izgatott vagyok advent kezdetén. Hogy fog sikerülni? Hoz valamit lelkiekben?
De tudom a várakozás azt is jelenti, nyugtalannak kell lennem. Nem várakozhatok kiégetten, rezignáltan, unottan. Keresnem kell a jobb világ felé vezető utakat. Add uram, hogy jó értelemben legyek nyugtalan, ne kerüljem ki a döntéseket, hanem másokkal együtt tudjam viselni a felelősséget. Vállaljam az odaadó szeretet kockázatát. Uram! Erősítsd akaratomat, tégy elszánttá adventi várakozásomban! Ámen.

Szentek:
December 2-án ünnepeljük a következő szenteket:

Abdiás próféta
Szent Euszebiosz vértanú + 256
Alexandria Szent Aurélia + 260
Szent Bibiána vértanú + 363
Alexandrai szent Dénes +264
Szent Chromatius  + 406
Szent Evasius halála ismeretlen
Boldog Ivan Sleziuk püspök + 1973 KGB üldözöttje
Szent Pontian római vértanú + 259
Boldog Maria Angela Astorch nővér + 1665
Szent Lúciusz püspök és Szent Szilvánusz vértanú

A napi kérdés:
Miért advent?
Az advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésből ered, amelynek magyar jelentése „az Úr eljövetele” vagy rövidebben „Úrjövet”.
Miért négy hét?
Bod Péte írta egykoron: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele van: midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre.”A keleti keresztények 6
hetes adventet tartanak.
Miért ez az egyházi év kezdete?
A régi évkezdet nem szilveszterhez kötődött. Az őszi munkák után volt a gazdasági elszámolás, a lezárás. Ennek emlékét őrzi, hogy sok mindent ma is ősszel kezdünk, őszi-tavaszi az iskola, a színházi évad, a foci bajnokság stb.
Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti:
• a keresztény egyházi év kezdetét;
• a karácsonyi ünnepkör kezdetét, amely vízkeresztig (január 6-ig) tart;
• magát az adventi időszak kezdetét.

December 1, szombat, advent előestéje.

Kedves testvérek!

Az idén is készítek advent minden napjára kis útravalót

Négy részből fog állni.

1/ a nap szentjeinek a felsorolása

2/ a Napi gondolat

3/ a napi ima

4/ kérdések-válaszok

 

1/ Az adott napon katolikus egyházunkban ünnepelt szentek, boldogok listája, ha van köztük érdekes, egy-egy gondolat is tőle.

2/ és 3/ szokásosan néhány gondolat és a napi ima.

4/ Összeállítottam 23 kérdést, minden napra egyet:  amit érdekesnek és fontosnak tartok adventről. Minden nap nagyon rövid válasz a kérdésekre.

Íme a kérdések:

Dec. 2.        Miért advent? Miért 4 hét az advent? Miért az egyházi év kezdete?

Dec. 3         Miért van rorate szentmise?

Dec. 4.        Miért van Borbála ág?

Dec. 5.        Miért lila az advent színe?

Dec. 6.        Miért böjti idő advent?

Dec. 7.        Miért adventi koszorú? Miért fehér, vagy lila gyertya?

Dec. 8.        Miért nincs szombat este Szeplőtelen Fogantatás ünnep?

Dec. 9.        Miért nincs adventben virágdíszítés?

Dec. 10.      Miért nem éneklünk dicsőséget adventben?

Dec. 11.      Miért nem műfenyő, miért élő örökzöld?

Dec. 12.      Miért ültetünk Luca napi búzát, és tesszük a karácsonyfa alá?

Dec. 13.      Miért a Luca napi bolondságok?

Dec. 14.      Miért olvasunk a világ végéről az adventi első két hétben?

Dec. 15.      Miért olvasunk olyan sok ószövetséget adventben?

Dec. 16.      Miért van a 3. vasárnap sok helyen rózsaszín?

Dec. 17.      Mik az Ó-antifónák? Miért van advent utolsó hetének kiemelt szerepe?

Dec. 18.      Miért jött szokásba a „Szállást keres a Szent Család?”

Dec. 19.      Miért fontos a régi hagyományok megtartása?

Dec. 20.      Miért van a szentestei ostyatörés hagyománya?

Dec. 21       Miért sütünk mézeskalácsot, mézes ételeket karácsonyra?

Dec. 22.      Miért van Ádám-Éva napja december 24-én?

Dec. 23.      Miért kellett még december 24-én is böjtölni (halevés szokása)?

Dec. 24.      A titok hamarosan feltárul! Szenteste bősége: a családfői áldás,

                   a betlehemi láng, a közös gyertyagyújtás, közös ima és ének.

Advent közeleg:

Mintegy kérdésként feszül felénk ilyenkor nap, mint nap, hogy kinek az eljövetelére, és hogyan várunk? Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy vár reánk Valaki, aki eljön, és meg akarja újítani életünket, istenkapcsolatunkat? Él-e bennünk ugyanaz a Messiás-várás, mint az ószövetségi választott nép lelkében élt? Él-e bennünk ugyanaz a Jézus-várás, mint ókori elődeink ajkán, akik teljes reménységgel és bizonyossággal imádkozták nap, mint nap, ahogy olvashatjuk is a Szentírás utolsó mondatában: Marana tha: jöjj el, Uram?