Adventi gondolatok: november 30, hétfő

Adventi gondolat, november 30, hétfő

 

November 30, hétfő Szent András apostol ünnepe

 

Az Úr, Izrael és a nemzetek reménye

Adventben sokszor olvassuk a prófétákat, hisz az ő jövendöléseik előre, a Messiásra mutatnak. A sokszor hamis reményekkel teli emberek szívébe igaz, új reményt öntenek. Meghirdetik a béke országát, az üdvösséget, a világosságot, és a megváltást is. Persze van, amit csak homályosan láthatnak előre. Jézus megváltói  keresztje előtt, csak homályos lehet a szenvedés értelme. De homályos a paradicsom, mennyország, az örök élet mibenléte. Mégis élő hittel vágyakoznak arra a napra, amikor Izraelt eltölti Isten ismerte.

Szent Pál apostol azonban ránk keresztényekre nézve is azt állítja, hogy most még csak tükör által homályosan látunk. Tudunk reménységet meríteni a próféták hitéből?

A próféták a jövőbeli boldogságot csak földi keretek közt várják, hosszú életben, egészségben a földi gazdagság áldásaiban. De nem a saját erőben bíznak, hanem Isten kezébe teszik le életüket.

Amikor sok homály, kétely, bizonytalanság vesz körül, milyen biztató olvasni Izajás prófétát:

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul.”

 

 

Szent András apostol példája erre sarkall: Hallgasd az Úr hívását, és kövesd azt még veszély esetén is!

 

Ima:

Szent András apostol, te az evangélium fáradhatatlan hirdetésével megvilágosítottad az értelmet és a szíveket a szeretethez és igazsághoz vezérelted. Bátran néztél szembe a vértanúság gyötrelmeivel megölelve a keresztet, amelyen életedet adtad. Esdekeld ki számunkra a kegyelmet, szeretni e föld erőfeszítéseit, keresztjeit és szenvedéseit, hogy általunk biztonsággal lépkedjünk a mennyei örök javak felé. Hozzád folyamodunk Szent András, mint mennyei partfogónkhoz, hogy közbenjárásoddal segítsd lelkesedni és állhatatosnak lenni a mai időkben olyan apostoli lelkesedéssel és hősies vértanúsággal, amilyennel te tanúskodtál a mi Urunkba vetett bizalmadról és szeretetedről. Segítsd családjainkat, egyházközségeinket és főegyházmegyénket, hogy egyre jobban vágyakozzunk az életszentségre, amit mindennapi igyekezetünk és bátorságunk tanúsítson az Úr szőlőjében. Közbenjárásodra az egyház életében szeretetben dicsértessék és áldassék a Szentháromság egy Isten, most és mindörökké. Ámen."