Adventi gondolatok: november 29, vasárnap

Adventi gondolatok 2015 minden adventi napra

November 29, vasárnap.

 

Remény az Úr áldásaiban

Az Ószövetség nagyjai mind a remény hordozói. Olyan emberek, akik hűségesek a szövetséghez. Isten már a Teremtés könyvében megígéri, hogy nem hagyja a bűnbeesett embert remény nélkül.

Ábrahám áldozata és hite a tökéletes remény példája. A zsidó levél így ír róla:

„Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet.” (Zsid 6,15)

Persze az ószövetségi emberek reménye földi, anyagi természetű: Egy tejjel-mézzel folyó Kánaán, vagy a szerencse különböző formája a vágyuk, ami érheti őket: hosszú élet, nagy gazdagság, bőséges gyermekáldás egészséggel megtűzdelve.

A nagy igazak, példaképeink, amikor azonban a helyzet úgy kívánja, az Úrhoz való hűség ezt megköveteli, minden gondolkodás, hezitálás nélkül fel tudják áldozni ezeket a javakat. Ábrahám akár az egyetlen Fiát is.

Ma sem lehet vallásosságunk csak egy jóléti erkölcsön alapuló felszínes máz, áldozatok nélküli. Hiszem, hogy hajam szála sem görbülhet meg az Úr tudta nélkül, Vallom, hogy nem kell feleslegesen aggódnom a ruháért, eledelért.

Kempis Tamás azt mondja: „Az Úr oda önti áldását, ahol üres edényt talál.”

Készítsem tehát elő, üresítsem ki szívemet, hogy kész legyek az Úr áldásainak méltó befogadására.                                                                                                 (Zoltán atya)

Jeruzsálemi Szent Cirill (313-387) imája:

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas; te vagy a békesség, te vagy az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket; segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és hatalom a jóságos Szentlélekkel együtt! Ámen.

November 30, hétfő, Szent András apostol

Az Úr, Izrael és a nemzetek reménye