Március 11, vsárnapi hirdetés

Templomunk hirdetései
Március 11, nagyböjt 4. vasárnapja

A jövő heti szentmisék:
Március 15, csütörtök, nemzeti ünnepünk, 11 órakor lesz szentmise.
Pénteken a keresztút miatt nincs reggel szentmise, csak este.

1/ Nagyböjti keresztút
Nagyböjt minden péntekjén, az esti 6 órai szentmise után elimádkozzuk, végigjárjuk Jézus keresztútját, minden pénteken más-más plébánia csoport vezetésével, a jövő héten a cursilló és a rózsafüzér társulat, a nyugdíjas-klub tagjainak vezetésével.

2/ Betegek szentsége
A betegek szentsége, betegek kenetének közös kiszolgáltatása március 15-én, nemzeti ünnepünkön lesz, a 11 órai szentmisében.
Évente egy alkalommal minden idős, beteg testvérünk felveheti a betegek szentségét. Kérjük rá feliratkozni a sekrestyében! a szentmisét Tercsi Zoltán plébános atya mutatja be! A mise után a résztvevőknek agapé, közös ebéd lesz a plébánián.

3/ Énekkari próba
A nagyhétre, húsvétra énekkari próbákat tartunk! Kántorunk Kruppai Tamás vezetésével készülünk az ünnepekre. Hétfőn este 19.30 órára hívunk minden jó hangú hívőt a plébániára, énekkari próbára.

4/ Vendég atyák
A jövő héten bérmálási lelkigyakorlatra megyünk, 34 fiatallal, Kismarosra. Ezért vendég atyák lesznek a hétvégén.
Péntek este Urbanek Rudolf atya misézik. Szombaton este, valamint vasárnap délelőtt a 9 és 11 órai szentmisét pedig Dragon-Faragó Lajos piarista atya mutatja majd be. Természetesen a 11 órai szentmise alatt lesz gyóntatás!

5/ Országos gyűjtés
A jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a Szentföldi, Közel-Keleti keresztények javára.

6/ Filmklub
Március 17-én, most szombaton este ismét filmklub lesz a plébánián, az esti mise után 19 órakor. Az „Emberek és istenek” francia filmdrámát vetítjük a plébánia hittantermében.