Adventi beköszöntő

Kedves Testvérek!

Hosszú ideje nem működött a honlap, most adventre elindul.

Ebben az évben is segítenék napi gondolatokkal, Nagy Sándor diakónus atyával együttműködésben, mind a szentmisében, mind a honlapra feltett elmélkedésekkel, a karácsonyi készületben

Valóban tartalmas és eredményes készülődést szeretnék a magam számára is, Jézus születésének nagy ünnepére, hogy lelkünkben is megszülessen. Ahogy készülődök, tervezek, abban benne van az én várakozásom, az én reményem, Isten utáni vágyam is.

Készüljetek velem. (Segítsetek szentnek lenni, például úgy, hogy visszajeleztek, akár visszaírsz, ha valamit megmozgatott, vagy kérdést tett fel a lelkedben a napi gondolat.…)

Amikor az idei adventre készülődök, nem csak a régi könyveimben kutatgattam. Elővettem az evangéliumos könyvet a napi olvasmányokkal. Ezután pedig az interneten keresgéltem. És persze az interneten az tárult elém, hogy egyre több ember akar hasznot húzni az adventi lelki töltődésből, ennek úgymond farvizén evezni, de persze vallás, Jézus Krisztus nélkül. Mindenféle lelki tanácsadók, ezoterikát, keleti misztikát művelők adnak jó tanácsokat adventre a lélek útjához, de gondosan kikerülve Isten nevét. Szerepel bennük önismereti képzés, spirituális belső erő, belső és külső energiák, kultúrtörténet, lelki harmónia, számmisztika, erők áramlása, erővonalak és még sok minden. Úgy próbálnak az örök kérdésekre választ adni, hogy a kényes kérdések: így a személyes bűn, a felelősség, a szenvedés, a halál, a jó és rossz kérdése, az erkölcsi tényező elmarad.

Mit mondanak? Ilyen semmit mondót például: „Advent 3. hetében itt az ideje összhangba hozni a belső erőd a külső erőkkel.” Ebben hol van a te személye felelősséged, örömöd, vagy kudarcod? Ezt nem lehet egy energiával szőnyeg alá söpörni. Ezért ebben az évben úgy döntöttem, hogy én is egy sorozatot kezdek. De a külső erő, a Jó Isten, a vele való találkozás és szentségei ereje számomra. A belső erők pedig az én erőforrásom, hitem, melyet meg akarok sokszorozni, melyre kérem a jó Isten áldását.

Nem akarom utánozni a hitetlen világot. Csakis hívő módon, de mégis a mai ember szándékaira, vágyaira, kérdéseire akarok reflektálni, hívő szemmel. Mit várunk, miben remélünk?

Tartsatok velem, Zoltán atyával, és Nagy Sándor diakónussal az idei adventben.

Íme, az ez évi tervezett lelki útvonal, melyet bejárunk.

1. hét, a remény:

Az első vasárnap, és az első hét olvasmányainak összekötő mondanivalója számomra a keresztény remény. Az üdvösség történetében a remény kezdettől fogva nagyon nagy szerepet játszott. Isten ígéretet tett, és azt fokozatosan beváltotta. Az Úr a mi reményünk!

A kozmikus katasztrófákról, Jézus második eljöveteléről, a világ végéről szóló evangélium maga a remény. Azért kell virrasztani és készen lenni, hogy a Krisztussal való találkozást ilyen hívő reménnyel várhassuk.

A biblikus teológia szótár pont egy hétre valóan,  7 pontban foglalja össze a reményt, ezt követjük:.

-  A remény az Úr áldásaiban

-  Az Úr, Izrael és a nemzetek reménye

-  A személyes üdvösség reménye, és a túlvilág

-  Izrael reménye, mely Jézus Krisztus eljövetelében teljesedik be

-  Jézus az Egyház reménye

-  Szent Pál tanítása a reményről

-  A Bárány menyegzője, mint remény….

2. hét, a közösség ereje:

A második hét azt sugallja számomra, hogy az ember nem egyedül járja az üdvösség útját, minden, de minden teremtménye Istennek ebben segít. Ha meg tudom osztani örömömet, reményemet, hitemet, szeretetemet. akkor viszonzásul megkapom a közösség támogatását.

A hét napra a közösség ereje:

-  Szent Pál a filippi hívekkel való barátsága példaértékű

-  A béna, a hordágy, és a segítők: melyik vagy?

-  Van vigasztaló, erősítő pásztorod? Azaz lelkivezetőd, lelki tanácsadód az Úrban?

-  A kanadai vadludak példája: egymást erősíteni, Izajással szárnyra kelni, mint a sasok.

-  A nehéz napokban egymást bátorítani kitartásra

-  Együtt furulyázunk, táncolunk, siránkozunk és zokogunk

-  Illés prófétának mindig ott volt egy üres szék, hátha ma jön, az én lelkem kire vár?

3. hét  az öröm útjai

A héten szóljon minden az örömről. Lássam meg mindenben, az egész teremtett világban, minden emberben Isten szép képmását, a hálaadó lelkület mutasson utakat, hogyan tekintsek Isten áldásával mindenre pozitívan, örömmel.

-  az imádás csendjében érzett öröm

-  a közösségben gyakorolt szeretet és jócselekedet feletti öröm

-  a jól végzett munka, a jótett felett érzett öröm

-  öröm a teremtett világ szépsége és a teremtő gondoskodása felett

-  öröm, hogy a kereszténység nagy családjához tartozunk

-  öröm, amikor nem várt álmaink teljesülnek,mint Józsefnek

-  öröm, hogy Isten segítségével ott is lesz megoldás, ahol emberileg már nincs remény.

4. hét, tanuljunk ujjongani, énekelni, dalolva imádkozni

Ezen a héten mindenki ujjongva imádkozik, Mária Erzsébetet köszönti, Hanna asszony a jeruzsálemi templomban, Szűz Mária hálaéneket mond, halljuk, hogy egy férfi Zakariás énekbe önti érzelmeit: legalább a jó Isten előtt merd, tudd te is megfogalmazni, tanulni tőlük érzéseinket imába foglalni.

-  Szólongassuk Jézust: mint Dávid Fia és Isten Fia, mint Jó Pásztor és Király, mint Főpap és áldozat, mint Testvér és Segítő, mint Társunk és Barátunk, mint ……… (ahogy te szeretnéd hívni, szólítani).

-  Dalolva imádkozni az Énekek Énekével,  Sion lányával, Mária köszöntésével.

-  Hanna hálaéneke, és Szűz Mária hálaéneke - és az én utolsó szavakba foglalt kimondott hálám?

-  A lélek fényesítése és a lelki némáság feloldása: oszd meg a mai örömödet Istennel és barátaiddal.

-  Egy férfi hálaéneke, egy férfi ne féljen érzelmeitől.

Dec 25, az öröm ünnepe.

 

Minden napra megtalálod az aktuális gondolatot a plébánia honlapján, és élőben a hajnali rorate szentmiséken.

                                                                                                   Horváth Zoltán

                                                                                                     plébános atya