december 24, Ádám-Éva napja

December 24, Ádám-Éva napja, böjti nap estig.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből - Lk 1,67-79
Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a prófétai szavakra nyílt az ajka: „Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét; erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk; szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.”

Ezek az evangélium igéi.

Gondolat
Egy férfi hálaéneke.
Zakariást mélyen megérinti öröksége, látván, hogy Isten múltbeli tettei hogyan alakulnak jövőbeli reménnyé. Amikor látom, olvasom Zakariás hitét, ebből bátorságot merítek saját életemből; elfogadom Isten áldását, mely folyamatosan reménnyel, bizalommal tölt meg az eljövendők megélésére.
Lehet, hogy sokszor „a sötétben és a halál árnyékában” ülök. Lehet, hogy jól ismerem nem csak a sikertelenséget, kudarcot, hanem a depresszió érzését is. Persze keresztényként nem engedem, hogy a depresszió, a kilátástalanság uralkodjék el rajtam.
Zakariásnak némaságban kellett eltöltenie a várakozás 9 hónapját. És ez az időszak hitének megerősítésére szolgált! Ha hittel készültem adventben (ez nem volt kilenc hónap, csak röpke 4 hét), akkor ma a Szentestén, már a holnap reményét kapom. Isten az egész emberi történelem ura, még az én kis életemé is, és "Boldog Karácsonyt" kívánva kopog szívem ajtaján. Itt röpködnek Isten angyalai, és már hangolnak az éjféli énekre: „Dicsőség a magasságban Istennek!”

Mindenkinek kívánok áldott, boldog, születés ünnepet! Ha megszületet lelkedben is Jézus, boldogan oszd meg másokkal. Kívánom, hogy karácsony öröme tartson ki 8 napig lelkedben, addig, amíg egyházunk ezt a szép ünnepet tartja.

Kegyelemteljes Karácsonyt adjon az Úr!