December 23, pénteki gondolat

December 23, péntek – az utolsó előtti gondolat

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből - Mal 3,1-4.23-24
Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk: „Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! – mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak.” Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét, nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.
Ez az Isten igéje.

Gondolat
Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat.
Az út, amelyen végig kell járnunk, végig kell élnünk, hosszú és rögös. Tele van buktatókkal. Ha egyedül járod utadat, nehezen jutsz előre. Mégis sokan ezt választják. A sok-sok ószövetségi próféta is mind útkészítő volt a Messiás előtt. Hallgatni, figyelni kéne rájuk, különösen Keresztelő János tanúságtételére.
Jézus is már egy egyengetett úton járt, amelyet igazán Ő taposott ki számunkra. Ma is van többféle út, amelyek a boldogságot célozzák meg, de igazi boldogság felé vezető út a Jézus útja.
Ne egyedül járj, mert nehezebb észrevenni a buktatókat. Persze nem akárkivel kell összefognunk, akárkire hallgatnunk. Jézus mondja: „De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik." (Mt 15,14)
Az igaz hírnök, a próféta nem fél attól, szemedbe mondja a buktatókat, a nehézségeket.
Malakiás jövendölése rendkívüli érkezésről szól, amelyet megelőz az előfutár. Keresztelő Jánosban ez teljesedett. Jézus születését nem olyan természeti jelenségek kisérték, mint amiről Malakiás beszélt. Mégis sokkal lényegesebb dolog történt, az emberi természetben. A felszínen, látszólag nem változott semmi, az isteni irgalom azonban csendben a valóság lényegét változtatta meg. Ajándékban a legtöbbet kaptuk, annak a lehetőségét, hogy Isten gyermekeivé lehetünk.

Himnusz Keresztelő Jánosról

   Az ég kegyének hírnöke,
   igazság bátor bajnoka,
   Krisztus fáklyája: tündököl
   örömről, fényről hírt hozón.

   Miről prófétalelke szól,
   mit ajka hirdet s élete:
   pecséttel azt a szent halál
   meggyőző jelként zárja le.

   Az eljövendő Úr előtt
   jön küldöttként a földre ő,
   s mikor kereszttel felfedi
   igaz keresztvíz Kútfejét.

   Ki értünk meghalt bűntelen,
   s a földre életet hozott,
   őt jelzi most, mint hű tanú,
   vérével a Keresztelő.

   Add meg, kegyelmes jó Atyánk,
   járhassunk János útjain,
   s örökségként hadd nyerjük el
   Krisztus mennybéli kincseit. Ámen.