December 22, csütörtök

December 22, csütörtök

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből - 1Sám 1,24-28
A bírák korában történt:
Amikor Hanna elválasztotta a gyermek Sámuelt, felvitte magával a templomba, egy hároméves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába. A fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez. Megszólította: „Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.” És ott leborultak az Úr előtt.
Ez az Isten igéje.

Gondolat
„Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.” És ott leborultak az Úr előtt.
Az Úr teljesítette kérésemet. Milyen jó ezt megtapasztalni. És mennyire kell, hogy ha megtapasztalom, a hála szava csendüljön ajkamon.
Három üzenete is van a mai olvasmánynak:
1. A gyermek Isten ajándéka, ezért Istentől kell kérni a gyermeket!
2. A gyermek Isten ajándéka, ezért szenteljük őt Istennek!
3.  A gyermek Istené, ezért merjük elengedni őt, amikor eljön az ideje!
Hanna a csodálatos ajándékot, fiát, akire annyira vágyott, felajánlja az Úrnak.
     A mondás szerint, aki nem tud leborulni, az előbb utóbb kiborul. Aki nem tud Isten előtt elcsendesedni, és Ő előtte kiönteni a szívét, az előbb utóbb a nagy lelki teher alatt kikészül, tönkre megy az idegrendszere, de kihat ez az egész családjára és leginkább a gyermekeire. A pszichológusok szerint legjobban a gyermekeken lehet lemérni, hogy milyen a szüleik házassága. Ahol békés, nyugodt, kiegyensúlyozott a családi légkör, ott a gyermek lelki világa is egészségesen és kiegyensúlyozottan fejlődik. Ahol, azonban a szülök, nem tudják megbeszélni a problémáikat, ott tele van a családi élet feszültségekkel, s ez kihat a gyermekek lelki fejlődésére, akik nyugtalanok, idegesek lesznek, nem érzik magukat biztonságban.
 Aki időt tud szakítani arra, hogy Isten előtt leboruljon és megüresítse magát, az már akkor is átéli a feloldódást, ha a problémái nem is oldódnak meg azonnal. Péter apostol így fogalmaz első levelében: (1Pét 5.7) „Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.”
Ha még nem öntötted ki szívedet Isten előtt azzal a tisztelettel és teljes bizalommal, amivel Hanna tette, tedd meg! Meglátod, megnyugszol, békesség lesz a szívedben! Talán éppen attól, hogy Istenre bízod a dolgaidat, felszabadulsz, megoldódnak a dolgaid.
Hanna imádságban kéri el Istentől gyermekét, és ezért tudja Isten kezére bízva el is engedni őt. Tudja jól a gyermek nem az övé, Isten bízta egy időre rá, hogy nevelje, és ez az Isten számon is kéri rajta, hogy miképp használta a Tőle kapott ajándékot.

Dudás Róbert Gyula (Nemo) verse

Nevettek rajtam, tudom.
Nevettek, mert imádkozom,
Nevettek, mert meglestetek
Nevettek, mert nem értetek.

Nevettek rajtam, tudom.
Azon, hogy leborulok,
Nem értitek, az Úr előtt
Leborulok a Fenség előtt…

Nevettek rajtam, tudom.
Nevettek, s ez fáj nagyon
Ti nem értetek meg engem,
de csak fogadjatok el – ezt kérem.

Nevettek rajtam, tudom.
de én nem haragszom.
Imádkozom: ez az én dolgom,
S, hogy nevettek, ez nem az én bajom.