December 20, kedd

December 20, kedd

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből - Lk 1,26-38
Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Ezek az evangélium igéi.
 

Gondolat
Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
Sokszor érezzük úgy, hogy minden elveszett, mindet kipróbáltam, minden lehetőséget végigvittem, mégsem sikerült. Most feladom. Ez akkor történik, ha csak a magam erejére gondolok. Hiszem, hogy mindannyian, én is te is, megkapjuk az elégséges és szükséges támogatást, a kegyelmeket a jó Istentől.
Félelemmel tölthet el annak a tudata, hogy akár el is veszíthetjük a mennyország öröké tartó boldogságát. De Jézus eljött, és azt mondja nekünk, amit egykor az angyal mondott Máriának a szültés hírüladásakor: „Ne félj, mert kegyelmet találtál az Istennél!” A megváltás eloszlathatja félelmeinket. Ha megbánjuk bűneinket, kegyelmeket kapunk a jó Istentől, és Isten magához emel bennünket.
Mária félelme az egészséges hitű embernek az Úrral szembeni természetes kicsiség-tudatából fakadt, félelme tiszta és őszinte: egész lényét átjárta az alázat az Úr előtt, és most, az angyal üzenete hatására emiatt rendül meg egész mivoltában, hiszen az Úr „rátekintett szolgálója alázatosságára”.
Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél” – oszlatja el evangéliumával, azaz örömhírével ezt a félelmet az angyal, mert most a kérdés nem az, hogy van-e bennem, mellettem helye az életemben Istennek, hanem az, hogy el merem-e hinni: Isten be fogja érni azzal a kevéssel is, amit kicsiségemben neki a hitem nyújtani tud belőlem.
„Urunk! Küld el hozzánk szent angyalodat, és adj kegyelmet nekünk, hogy csak azt szeressük, ami neked tetszik, hogy minden gondolatunk és akaratunk tökéletesen egy legyen a tiéddel! Milyen jó Istennek szolgálni! Milyen gazdagon jutalmazza már e földön azokat, akik szeretik őt! Add meg, fölséges Teremtőm, hogy szent kegyelmed segítségével minden erőmmel neked szolgáljak, dicsőségeden dolgozzam, hiszen ez életemnek legfőbb kötelessége!”    (De la Salle Szent János)

Tudtad, hogy Isten bátorító szava: „Ne félj!” - 115 alkalommal olvasható a Szentírásban?

Guadalupei Mária jelenésekkor így hallotta a látnok (Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin) Mária ajkáról a szavakat: »Vésd szívedbe szavaim! Semmi ne riasszon, semmi ne aggasszon, és semmi ne szomorítsa el az arcodat s szívedet. Ne félj se betegségtől, se gondtól, se fájdalomtól. Hát nem vagyok-e én a te Anyád?"