December 18, hétfő

December 19, hétfő

OLVASMÁNY a Bírák könyvéből  - Bír 13,2-7.24-25a
A bírák korában volt egy Szoreából, Dán törzséből való ember, Mánoah volt a neve. Felesége magtalan volt, és nem volt gyermeke. Az Úr angyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá: „Magtalan vagy és nincs fiad, de fogansz majd, és fiút szülsz. Vigyázz tehát magadra, ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél tisztátalant, mert fogansz és fiút szülsz. Borotva ne érintse fejét, mert ez a gyermek nazir (Istennek szentelt ember) lesz anyja méhétől fogva. Ő lesz, aki majd elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből” Az asszony elment, és elmondta férjének: „Megszólított Istennek egy embere. Isten angyalára hasonlított, olyan fönséges volt. Megkérdeztem tőle, honnan jött, de nem mondta meg nekem a nevét. Ellenben így szólt hozzám: Fogansz és fiút szülsz. Ezért mostantól ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert ez a gyermek Isten nazirja lesz anyja méhétől kezdve halála napjáig.” Az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnőtt, és az Úr megáldotta. Az Úr Lelkének ösztönzésére elkezdte működését a választott nép körében. - Ez az Isten igéje.

Gondolat
„Magtalan vagy és nincs fiad, de fogansz majd, és fiút szülsz.”
Két idősödő, gyermek nélküli házaspár történetét hallottuk a mai napon. Mánoah fia Sámson, és Zakariás fia Keresztelő János születésének történetét.
A Szentírásban meddő asszonyok egész sorával találkozunk: Sára, Ráchel, Mánoah felesége, Hanna és Erzsébet mind meg voltak fosztva attól, hogy női mivoltuk kiteljesedjék az anyaságban. Az Ószövetségben a terméketlenség különösen is szégyent jelentett az asszonynak, a teremtéskor kimondott isteni áldás hiányát, mintegy átkozott állapotot. Ezeket az asszonyokat azonban Isten különleges módon kárpótolta, amikor nemcsak elvette szégyenüket, hanem fiaikat isteni küldetésre választotta ki a nép körében.
Ezek az asszonyok előképek: annak bizonyságai, hogy az Úr a természet rendje fölött is hatalommal bír, s bár a kövekből is tudna fiakat támasztani magának, mégis inkább azt választja, hogy az anyai méltóságot magasztalja fel.
Olyan fogalmak jutottak eszembe ezek kapcsán, mint lelki termékenység, szellemi termékenység, vagy terméketlenség. Az anyaság megélését egy nő néhányszor élheti át az életében, attól függően, hogy mennyi gyermeke van, 2-3-4-szer általában. Viszont egy gyermektelen ember is lehet termékeny, Isten által áldott? Mennyire vagyok termékeny az élet más területén? Hitben, jócselekedetekben, segítőkészségben, a másik ember felé fordulásban? Hiszem, hogy gyümölcsöt hozó életet nem lehet Isten kegyelme nélkül élni.
Amikor magam vagyok, magamnak hiszek, meddő, terméketlen lesz életem. Ezt a pesszimista életérzés fejezi ki Tóth Árpád költő verse: Meddő órán
Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Faricskálok lomhán egy dalon,
Vézna, szánalmas figura, én.
Én, én.
S magam vagyok a föld kerekén.

Én pedig hívő emberként gyümölcsöt hozó, termékeny életet akarok élni.
A szent asszonyok gyermekei hitük gyümölcse.
Foganás, áldott állapot és világra szülés – az anyaság misztériuma különös hangsúlyt kap ezekben az adventi napokban. S ahogy Isten meddő asszonyokat áldott meg és tett termékennyé, előkészítve ezzel az asszonyok között legáldottabb, Mária méhe áldott gyümölcsének érkezését, úgy most bennünk akarja az ő életét újra elindítani: hogy a mi buzgó várakozásunk és vágyakozásunk által Krisztus-hordozókká legyünk, akik az ő második eljövetelét készítjük elő azzal, hogy cselekedeteinkkel a világra szüljük őt.
A Mozarab rítusú misekönyv adventi könyörgése:
Nem kérem Uram, hogy a Te testben való születésed, amely megtörtént egy napon, értem ismét megtörténjen. Arra kérlek viszont, hadd szülessek én újjá a Te istenségedben. Azt, amit egyszer kegyelmed magvalósított Máriában, a Lélek által valósítsd meg most egyházadban. Foganjon meg téged megingathatatlan hite által; hozzon téged világra folt nélküli értelme által; lelke pedig, a Mindenhatóerejétől védve, őrizzen meg téged mindörökre!