Advent 4. vasáarnapja

December 18, advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Iz 7,10-14
Azokban a napokban:
Így szólt az Úr Acház királyhoz: „Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.” De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.” Erre Izajás próféta azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”
Ez az Isten igéje.

Gondolat
Ezért az Úr maga ad nektek jelet:

Isten újra szólt Acházhoz - tehát ez azt jeleni, hogy párbeszédben voltak egymással - ez nyílván felemelő érzés lehetett számára, de ugyanakkor ez többet is jelentett. Azt írja Izajás, hogy Acház hogy illendőségből nem kért jelet Istentől! Aki párbeszédben él az Istennel, az sok mindent tud istenről, de a Mindenható mélységes titkait ő sem ismerheti. Sőt a környező világ jelei sokszor hangosabbak, erősebbek, mint Isten jelei! Ezért mindenkinek szüksége van időnként egy plusz jelre, megerősítésre. Isten maga, sokféleképen közli magát, a jelen esetben is jelt ad. Csoda kíséri a születés körülményeit, de még nagyobb csoda maga a születés. Az Isten sebezhető mértékben korlátozta magát hozzánk hasonlatossá, hogy ily módon egy lehessen közöttünk, és oszthassa meg velünk tanítását, Isteni lényét. Emmánuel = velünk az Isten, azaz a jel maga a gesztus, a közénk jövés, a személyes figyelem, a törődés, a tanítás, a felelősség, a gondban levés értünk.

Sokszor érzeted úgy, hogy az életed „Isten háta mögött” zajlik? Isten háza mögötti kis faluban, vagy eldugott munkahelyen? Azt hogy senki sem figyel problémádra?

Ezt az érzést fogalmazza meg a költő:

Kányádi Sándor:

 Isten háta mögött

üres az istálló s a jászol
idén se lesz nálunk karácsony
hiába vártok
nem jönnek a három királyok

sok dolga van a teremtőnek
mindenkivel ő sem törődhet
messzi a csillag
mindenüvé nem világíthat

megértjük persze mit tehetnénk
de olyan sötétek az esték
s a szeretetnek
hiánya nagyon dideregtet

előrelátó vagy de mégis
nézz uram a hátad mögé is
ott is lakoznak
s örülnének a mosolyodnak .

Most próbáld pozitívra fordítani. A jó Isten elküldet angyalát, egy Isten háta mögötti kis faluba, Názáretbe, egy Isten háta mögötti ismeretlen fiatal lányhoz Máriához, aki jegyese volt az Isten háta mögötti kulimunkát, koszos ácsmunkát végző Józsefnek. Mivel nem volt hely a szálláson, egy Isten háta mögötti kis istállóban húzták meg magukat. De mivel mindegyikük hívő ember volt, értették, felfogták a jelet, az üzenetet!
Uram, add, hogy érezzem, értékeljen és várjam jeleidet!