advent 3. hete csütörtök

Advent 3. hete csütörtök
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből - Iz 54,1-10
Elhagyott népéhez szól az Úr: Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát és ujjongj, te, aki nem vajúdtál.
Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van – mondja az Úr.
Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran.
Hosszabbítsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz jobbra és balra.
Nemzetséged a népek örökébe lép, és benépesíti az elhagyott városokat.
Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat!
Sőt elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé.
Maga a Teremtőd lesz hitvesed, a Seregek Ura az ő neve.
Izrael Szentje lesz a Megváltód, akit Istenének nevez az egész föld.
Igen, visszahív téged az Úr, mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt, mint ifjúkorban eltaszított feleséget – a te Istened mondja ezt.
Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, de most nagy irgalommal visszafogadlak.

Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanatra elrejtettem előled arcomat.
De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad.
Az Úr mondja ezt, a te Megváltód.
Ez az Isten igéje.

Gondolat
Az ószövetségi szövetségkötést a nép és az Úr között a földi házasság képével szemlélteti a Szentírás. A bálványimádást, az elfordulást Istentől a házassági hűtlenség példájával szemlélteti. Így érthető Izajás jövendölése:
Igen, visszahív téged az Úr, mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt, mint ifjúkorban eltaszított feleséget – a te Istened mondja ezt.
A választott nép, úgy viselkedik, mint a férjétől eltaszított védtelen asszony. Egyszer történt, volt két jó ministránsfiú, akinek a szülei elváltak. Egyik héten az anyánál, másik héten az apánál voltak. A szülőknek nem alakult ki új házassága. Ahogy cseperedtek a fiúk, közel hozták egymáshoz a szülőket, közvetítők voltak. Mivel csak polgári válás volt, öt év szünet után egy szép misét mondtam értük a templomban, és újból összeköltöztek. Ha az ilyen eset ritka is, mint a fehér holló. Viszont nagyon gyakori nem csak ifjúkorban, hogy valaki távolabb kerül az egyháztól, Isten különböző csatornákon keresztül szólítgatja. Szól a lelkiismerete szavában, szól az egyház tagjai által, a templom, a harangszó által is. Lehetnénk olyan közvetítők, mint a két tizenéves fiú, akik újból összehozták szüleiket?
Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, de most nagy irgalommal visszafogadlak. Mondja Izajás próféta. Ez zajlik le kicsiben minden szentgyónásban. Az Úr visszafogad, megbocsájt, csak merd őszinte szívvel elé tárni bűneidet, távolléteid, eltávolodásod, vagy hanyagságaid okát.
A könyörülő Isten magához emeli, nagy néppé teszi, és megdicsőíti Izraelt, jövendöli a próféta. A könyörülő Isten magához emeli, vállára veszi, úgy örül a megtérő bűnösnek mondja Jézus.
        Istenem, irgalmas Atyám! Öröm számomra, hogy most is a közeledben vagyok, visszafogadsz magadhoz és újból és újból szeretettel ölelsz át engem. Öröm számomra, hogy megbocsátod bűnömet. Uram, Életem Istene, aki felkínálod az irgalmat, aki bűnbánatra késztetsz minket, aki  készséges vagy kiengesztelődni velünk, bátoríts minket kegyelmeddel, hogy ha Te visszafogadsz minket a gyónásban, megölelsz az áldozásban, akkor mi is elfogadjuk magunkat, és lelki békénkben mindenki más is helyet kapjon! Ezt a készséged áldozatod által érheted el bennünk, legyünk mi is készségesek áldozatot hozni minden kiengesztelődésért. Nagy bizalommal kérünk, érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom, gyógyulás, tisztulás, megbékélés, szeretet és öröm sugárzik. Érints meg irgalmaddal! Érints meg szereteteddel! Bocsáss meg nekem, Istenem! Ámen!