advent 3. hete hétfő

Advent 3. hete hétfő
OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből  - Szám 24,2-7.15-17a
Bileám – akit azért küldött pogány ura, hogy átkozza meg Isten népét – széttekintett a hegyről, és meglátta a törzsek szerint táborozó választott népet. Akkor az Isten Lelke leszállott rá, és ő így kezdte prófétai tanítását: „Így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetű ember. Így beszél, aki felfogja az Isten szavát, látja a Mindenható arcát, Istentől kap választ, a szeme megnyílik; Mily szépek, Jákob, a sátraid, és a hajlékaid, Izrael! Mint a szétterülő völgyek s a kertek a folyó mentén! Mint az Úr ültette tölgyek s a cédrusok végig a parton. Miként a víz ömlik vedreiből, oly bőven árad ivadéka is. Királya hatalmasabb lesz Agágnál, és királysága dicsőségre emelkedik.”
Majd újra kezdte: „Így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetű ember. Így beszél, aki felfogja Isten szavát, birtokolja a Magasságbeli tudását, látja a Mindenható arcát, Istentől kap választ, a szeme megnyílik: Látom őt, de nincs még itt; nézem őt, de nincs még közel. Csillag támad Jákob (törzséből), és királyi pálca kél fel Izraelből.”
Ez az Isten igéje.

Gondolat:
Az egyik kedvenc egyházi énekem a „Boldogasszony Anyánk” ének. Mindig énekelhető, adventben, nagyböjtben, ünnep és hétköznap egyaránt. A refrénje nem nagy szavak összetétele, de egyszerűségében gyönyörű! Magyarországról, édes hazánkról, énekeljük.
Az édes haza és az édes anyaszentegyház.
Hogyan jövendölt Bileám a próféta saját hazájáról? Hazája az ő korában is romlott volt hitében, erkölcsében, de milyen szépnek látja:
Így beszél, aki felfogja az Isten szavát, látja a Mindenható arcát, Istentől kap választ, a szeme megnyílik; Mily szépek, Jákob, a sátraid, és a hajlékaid, Izrael! Mint a szétterülő völgyek s a kertek a folyó mentén!
Ha mi is felfogjuk Isten szavát, látjuk az arcát, akkor ennek tükrében szépnek látjuk hazánkat, egyházunkat? Szépnek látjuk hazánk, egyházunk jövőjét is. Reménykedünk, mert akire bízzuk az életünket, az győzött a halálon, győzött a hittelenségen. Ha hozzá csatlakozunk, akkor erőt kapunk: én és Jézus az abszolút többséget alkotjuk, no nem számbelileg, hanem erkölcsileg. Hozzá akarok csatlakozni, az ő arcát szemlélni. Most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre, mondja Szent Pál.  De ebben a homályos adventi hajnalban, a homályos tükörben is ott látható az Egyház.  Vannak hiányosságok, egyes tagjainak lehetnek bűnei, melyek az egészet elhomályosítják. Mégis úgy tekintek rá, mint Krisztus titokzatos és szépséges jegyesére, melyen sem szeplő, sem ránc nincsen.
Akit szeretek, azt más szemmel nézem, szebbnek is látom. Aki felfogja az Isten szavát, aki Istentől kap választ, annak szeme megnyílik a szépre, jóra.
Hogyan tudnám felfogni karácsnyi Jézusban a szépséget, a jót, ha telve vagyok előítélettel, ha a rosszat vélem látni az egyházban, a papokban, a püspökömben, a pápában?
Világok nagy építőmestere, hálát adok neked, hogy láthattam, milyen egyedülállóan szép és rendezett a Te világod. Megfogadom, hogy ezentúl a hazaszeretet és az emberszeretet művein munkálkodom, és életemet csendesen a Te teremtő kezedbe helyezem. Te uralkodsz örökkön örökké, Te vagy minden igazság és igazságosság foglalata!    (Edwin Aldrin imája)

Túrmezei Erzsébet verse: Mi az övé?

Az Úr Jézusé a tenger
meg a csillagok fenn az égen.
Ki tudná őket megszámolni?
Ott tündökölnek réges-régen.

Az Úr Jézusé a föld is:
hegye, völgye, meg minden bokra.
Kék egéből Ő visel gondot
minden mezőn a virágokra.

Az Úr Jézusé a kincs is:
arany, ezüst, gyémántok éke.
Ezért nem kell aggódni annak,
akinek Ő a menedéke.

Az Úr Jézusé itt minden,
a kis madárkák neki zengnek.
Csak azt mondd meg, királya lett-e
az Úr Jézus a te szívednek?

Az Úr Jézusé a felleg:
arra száll, merre Ő akarja.
A csillagoknak millióit
szelíden igazgatja karja.

Ha az övé már a szíved,
akkor kérd Őt este és reggel:
vezéreljen téged is híven
a ragyogó csillagsereggel.

Milyen öröm lesz tudni mindig,
ha csillogó szemükbe nézel:
Őket ott fenn és téged itt lenn
Ugyanaz vezet biztos kézzel.