advent 2. hete szombat

Advent 2, hete szombat

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből  Sir 48,1-4.9-11
(Isten elküldte népéhez Mózest és az ősatyákat.) Azután, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Illés, mily nagy voltál csodatetteiddel! Ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy? Tüzes forgószélben magasba ragadtattál, szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját; az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyre állítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunytak el.
Ez az Isten igéje.

Gondolat:
Illés próféta az ószövetségi gondolkodásban mindig az Úr közeledését jelenti. Ezért várta őt a zsidó nép Jézus korában Keresztelő János személyében, és várta-várja a világ végére is.
Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját; az apák szívét fiaik felé fordítod. - Olvastuk az olvasmányban.

lyan korszakban élünk, mely telve van haraggal, a másként gondolkodó, a más politikai oldalhoz tartozó, a bevándorló, a más vallású iránt. Mennyire ellentétes ez Jézus tanításával. Vajon várhatom úgy Jézus eljövetelét, hogy közben forr bennem a harag. Talán ezzel palástolom gyengeségeimet, bűneimet, és közben észre se veszem, hogy Isten jogosan haragudna ránk. Jézus, ha közöttünk járna, vajon ostort fonna, vagy sátán fajzatnak nevezne bennünket, vagy csak összevonná szemöldökét, látva gondolkodásunkat. Ma az egyháznak kellene jó példával elöl járnia Illés nyomdokain, a megbékélést hirdetni, konkrét hazai estekre is.
Ezek után kijelenthetem: személy szerint nekem is azért kell élnem, hogy „lecsillapítsam a haragot”, mielőtt kitörne. Mielőtt a nagybani feszültség mely ott van hazánk és az Eu, a pártok, és a társadalmi csoportok között, betörne a lakásom ajtajáig, a családomig. De talán sokszor ott is van. Lásd a sok felbomlott család, kiégett ember sorsát. Mit tegyek? Azt, amit a próféta mond! A csillapítás az apák és fiak békességre hozásával történik. Emberiség-szélességű perspektíva nélkül tudok-e meg nem inogni egy hitetlenségével hivalkodó-értetlenkedő környezetben?  Átélem-e, hogy az Isten népe azaz, a jézusi magatartásra törekvők, mi vagyunk az emberiség reménye? Igaz, hogy senki sem próféta odahaza saját hazájában, rokonai, családja körében, mondja az Úr, de felmenthet-e ez az otthoni békességteremtés küldetése alól? Jaj nekem, ha akikkel együtt élek azokkal mit sem tudok kezdeni. Egy fiútól hallottam a legegyszerűbb nevelési elvet, aki az apjától így örökölte az atyai szívet: „Édesapám egyszer elmagyarázta nekem a gyermeknevelés három alapvető lépésből álló folyamatát. Ez egyszerű, de mégis mindenre kiterjedő: • kedves szavak • szerető tekintet • gyengéd érintés.”
Advent van!... Kikkel szemben és miben kell változtatnom viselkedésemen? Apa vagyok, vagy fiú, vagy anya és a lánya? – Mindegy, de szíven kell találjon Illás próféta útja.
Weöres Sándor írja: a jóságról:
„Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szüksége terád. Családtagjaid olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelték.”

Mi Atyánk!
Aki a mennyekben vagy,

Segíts bennünket, európaiakat, magyarokat, hogy felismerjük benned a szerető Atyát, Teremtőnket, menedékünket és célunkat. Add, hogy a Te példádat követve, mi is elhivatott apák és anyák lehessünk gyermekeink jövőjéért.

Szenteltessék meg a Te neved,

Atyánk, mi a mai Európában materialisták és individualisták vagyunk. Csak egy kérdés vezérel minket: Mi a személyes érdekünk? Vezess bennünket ki magukból, hogy Téged szeressünk, szolgáljunk Neked és az általad ránk bízott embereknek.

Jöjjön el a Te országod,

Atyám, Te vagy a szívem királya. Élj hát a szívemben, felajánlom azt Neked. Hódítsd meg annak a sok magyarnak is a szívét, akik elfordultak tőled. Használj engem hírvivődként bölcs belátásod szerint. Megtiszteltetés hozzájárulnom királyságod eljöveteléhez.

Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Segíts bennünket Atyánk, hogy megértsük szent akaratodat, hogy lássuk kezed nyomát életünkön, és hogy szívünk meglágyuljon ahhoz, hogy útjaidban bízzon és szeresse azokat. akik szerte a fejlett világban ma azt kérdezik: Mit akarok én igazán? Add nekünk kegyelmedet, hogy azt keressük, amit Te akarsz.
 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Atyánk, gyermekeid hazánkban szükséget szenvednek. Van olyan anyagi szegénység, melyről sokan nem tudnak. Adj olyan embereket, akik enyhülést, segítséget hoznak. Azokért is imádkozom, akik lelki szegénységtől szenvednek. Oly sok gyermeked hazánkban már nem látja az élete értelmét, elvágyik innen. Nem érzik, hogy szükség lenne rájuk, nem érzik, hogy törődne valaki velük és magányosak. Töltsd meg a szívünket a Te szereteteddel, hogy Téged, mint Atyánkat felfedezhessünk és hogy szomszédunkhoz a Te szereteteddel forduljunk.

És bocsásd meg a mi vétkeinket,

Atyánk, vétkeztünk ellened. Te egyértelműen megmondatd mi a fontos számodra, s mi nem törődtünk ezzel. Magyar emberként kérjük bocsánatodat különösen az emberi élet ellen elkövetett bűneinkért. Oly sok gyermek halt meg abortusz ellen, s egyre több a beteg, aki kéri megöletését. Most pedig erőszakosan fordulunk az emberi embriók felé. Te vagy egyedül élet és halál ura. Bocsáss meg, Atyánk!

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Szerető atyánk, lágyítsd meg szívünket azok iránt, akik ellenünk vétkeztek. Segíts, hogy akkor is meg tudjunk bocsátani, amikor a másik nem kérte bocsánatunkat. Segíts, hogy nagylelkűek legyünk, amilyen nagylelkű Te vagy hozzánk.

És ne vígy minket a kísértésbe,

Atyánk, nyugati kultúránk és társadalmunk tele van kísértéssel. Adj nekünk tiszta értelmet, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól. Erősítsd meg akaratunkat, hogy hűséggel szolgáljunk Téged

De szabadíts meg a gonosztól.

Atyánk, a gonosz minden úton próbálkozik, hogy rossz gondolatokkal vezessen bennünket le az utadról. Sokféle filozófia és ideológia vezetett már félre bennünket. Add nekünk kegyelmedet, hogy ezen útvesztődben a Te fényed vezessen bennünket. Adj új gondolkodókat, hogy segítsék a tömegeket látni.

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, Ámen.