Advent 2. hete pénteki gondolat

Advent 2. hete péntek
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből - Iz 48,17-19

Ezt mondja az Úr, a te Megváltód, Izrael Szentje: „Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai. Nemzetséged annyi volna, mint a föveny, és ivadékod, mint a homokszem. Neved sohasem tűnne el, és nem halványodnék el szemem előtt.”
Ez az Isten igéje.

Gondolat:
„Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell.”
            Amikor Izaiás próféta így fogalmaz, valószínűleg a saját tapasztalatára is bőven alapoz. Isten embereként mindent megtett, hogy az emberek javát szolgálja, hogy lelki békére találjanak, de küldetése nem mindenkinél ért célt.      
            Az Úr Jézus is nyilvános tevékenysége idején gyakran találkozott a visszautasítás keserű élményével. A mai evangéliumban egy korabeli gyermekvers szövegét használta fel, hogy véleményt mondjon a hallgatóságáról. „furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Jézus önmagára és Keresztelő Jánosra alkalmazza ezt. Keresztelő János határozott, kemény szavakkal prédikált a pusztában, megtérésre intve az embereket. Azonban nem mindenki értett a megtérésre hívó szóból.
Jézus szelídebb hangon, de ugyanolyan határozottsággal hirdette Isten Országnak örömhírét, de neki sem hitt mindenki. Jézus szava bennünket is el akar érni.
Ma nekünk is azt mondja a prófétán keresztül: arra tanítalak, ami javadra válik.
            Előfordulhat, hogy Isten parancsait, a lelkiismeretünk ösztönzését úgy éljük meg, mintha Isten korlátozná szabadságunkat, azt, ami pillanatnyilag jónak tűnik, és mégsem lehet részünk benne. Lehet, hogy időnként úgy találjuk, nekünk kevesebb jut abból az örömből, amiben részük van azoknak, akik másként gondolkodnak és élnek, vagyis nem Isten parancsai szerint rendezik be az életüket.
Nagyon sok kifogást kereshetünk és találunk annak megokolására, hogy miért torpant meg a lelki életünk, miért olyan nehéz tovább haladnunk a vallásos életben, és miért nem érünk el sikereket a hétköznapi életben.
Izajás próféta tanítása érintse meg a lelkünk húrjait, és találjon bennünk visszhangot, akkor mi magunk is meg fogjuk tapasztalni a prófétai szavak igazságát, hogy a békénk olyan lesz, mint a folyam, és igazságunk, mint a tenger hullámai.
Hogyan vezet az Isten? Keresztről nevezett Szent Teréz, vagy Szent Edit Stein imája:
Uram! Kicsiny gyermekként szeretnék járni utjaidon. Vakon: nem is fontos, hogy terveidet ismerjem. A világosság Atyja vagy, s az én Atyám. Ez elég nekem. Vezess akár a vak éjszakán át, tudom, hozzád érkezem. Ámen.