Decemebr 8, Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Advent 2. hete csütörtök
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből - ­ Ter 3,9-15.20
Az (első) ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: „Hol vagy?” Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem.”
De Isten így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?”
Az ember így válaszolt: „Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem.”
Az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó vezetett félre, azért ettem.”
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
Ez az Isten igéje.

Gondolat
Isten megteremtette a világot, és megáldotta, és látta, hogy ez jó! Az emberi szabad akarat furcsa paradicsomot alkotott belőle: néha zöld is, néha ütődött, valahol kicsit rothadt, vagy kukacos. Ez az elveszett paradicsom. Isten azonban nem vonta meg gondviselését. Ígéretet tett, hogy az asszony ivadéka győz a gonoszság felett. Éva előképe annak az asszonynak, aki Fiával együtt győzni fog. Ebből olvasta ki az Egyház Mária kiváltságát. „Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”
A megfosztottság, kegyből-kiesettség (az első, eredeti bűn átka) jóvátehető: Isten megígérte a visszatérést, az életet, a boldogságot, és ezt mindnyájunknak fölajánlja.
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása által adott jel nekünk azt mondja, hogy az Isten által akart, mintegy tökéletes ember, a bűntelen ember, ezért a bűn ne tartozik az ember lényegéhez, hanem az Istennel való kapcsolat mélyéből táplálkozó töretlen és sértetlen emberei létre vagyunk hívatva. Mária személye már Isten országának kezdete, amely valóban arra tör, amely megszabadítsa az embereket a világban, mely Isten ellen lázad. Ezért fordulhatunk bizalommal Máriához, mint példaképhez és közbenjáróhoz a gonosszal szemben vívott harcainkban.
A Szeplőtelen Fogantatás hittétele és ennek ünneplése ezért nem csak hitvallásra kell, hogy késztessen minket, hanem felhívás is arra, hogy amit Máriában és Mária által kaptunk, azt tovább vigyük. Szűz Máris segítsen minket, hogy megváltásra való ráutaltságunkra ráébredjünk, és életünket pedig Krisztussal való egyre mélyebb egységre ráhangoljuk.
Szent II. János Pál pápa imája a Szeplőtelen Szűzhöz:
Készíts fel minket, ó Szeplőtelen Szűz Mária, Fiad eljövetelére! Fogadj el minket napi problémáinkkal, gyöngeségeinkkel és hibáinkkal, válságainkkal, személyes, családi és társadalmi esendőségeinkkel együtt! Ne hagyd, hogy elveszítsük jó szándékunkat! Ne hagyd, hogy elveszítsük lelkiismeretünk őszinteségét és magatartásunk becsületét! Járj közben értünk Jézusnál imádságod által! Mentsd meg az egész világ békéjét! Légy velünk, te Szeplőtelen Szűz! Légy velünk! Légy az Egyházzal és a világgal! Ámen.

Ó kegyes Szűz Mária  ​ (1526-nál nem később)

Ó, kegyes Szűz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Bűn nélkül fogantatál,
Mert mennyből te adatál.
Anyádtúl mikor születél,
Istentől úgy tiszteltetél,
Hogy méhében megszenteltetél,
Szeretettel épöltetél,
Kétség nélkül eredet-bűntől
Szeplőtelen őriztetél,
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szűz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Szentháromságnak leánya,
Istennek édes anyja.
Gábrielnek mikoron te hűl,
Szüzességedben épölél,
Malasztval ottan megtelíl.
Csudálatos az szüzesség,
Kivel érdemléd,
Istenséget méhedben
Úgy viselhetnéd.
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szűz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Szeplőtelen megmaradál,
Jézust ha nékönk adád.
Ó, mely méltó szűz akkor lől,
Mikor Istent-embert szüléd,
​ŰMert angyalok imádának,
Szeretének, tisztelének,
Szolgálának mindeneknek,
Bódognak hírzetének.
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szűz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Mennyeknek dicsősége,
Szenteknek nagy öröme.
Halálod mikor közelejtvén,
Fiad Jézus úgy szerete,
Hogy halálodra lejöve.
Angyaloknak, mártíroknak,
Pátriárkáknak,
Mend az szenteknél felette
Magasztaltatál.
Oly örvendetes az te Szent Fiad,
Mendörökkön örökké. Ámen.