November 30-i gondolat

Advent első hete csütörtök

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből  Iz 26,1-6
Prófétája által szól az Úr:
Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda földjén: Erős városunk van nekünk, védelmül kőfal és bástya van benne.
Nyissátok ki a kapukat!
Hadd vonuljon be az igaz nép, amely megőrzi a hűséget, amely meg van győződve arról, hogy az Úr megőrzi békében, mivel benne bízott.
Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örökké megmaradó Szikla! Letaszította a magasban lakókat, és a büszke várost megalázta, földig alázta, a porba sújtotta, úgyhogy most láb tiporja, a szegénynek lába, a szűkölködők talpa.
Ez az Isten igéje.

Gondolat
Nyissátok ki a kapukat!
Izajás prófétától ezt a híres mondatot választottam ki mára.
Szent XXIII. János pápa azért hívta össze a II. Vatikáni Zsinatot, hogy „ablakot nyisson a világra, beengedje a friss levegőt”.
Szent II. János Pál pápa, amikor megkezdet működését, az első szavai ezek voltak:
„Nyissátok ki, sőt, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt!”
Ferenc pápa az irgalmasság szentévi kapujának megnyitóján mondta: „Nyissátok meg a szíveteket, tárjátok ki a szíveteket, hogy ott öröm legyen, Isten megbocsátásának az örvendezése.”
Mit jelent számunkra a kapunyitás? Vagyis Izajás jövendölésének aktualizálása mostani adventünkre?
Zárva a szívem. Ajtómon sokan kopognak, álmok, élmények, emberek. Ilyenkor átsuhan egy gondolat, mi lenne, ha?
Nyitva a szívem. Nem vagyok egyedül. Utam során társakra leltem, közös élményeink mind megosztásra várnak. Tudás, hogy mi a jó és a rossz; tapasztalat, hogy merre érdemes haladni, hogy mit eredményez a kitartás; hit, hogy van remény, mert minden változik és egy cél felé halad és, hogy ez a cél végül jó nekünk. Mert Aki beteljesíti, az a mi Istenünk!
Ismét Szent II. János Pál pápát idézem:
„Manapság olyan gyakran nem tudja az ember, mit hordoz magában, lelkének, szívének a mélyén. Így gyakran bizonytalankodik e földön leélt életének értelméről. Kétely árasztja el, amely átvált kétségbeesésbe. Hagyjátok tehát – alázattal és bizalommal kérlek, könyörögve kérlek –, hagyjátok, hogy Krisztus beszéljen az emberhez. Egyedül ő birtokolja az élet igéit, igen, az örök élet igéit.”

Számomra eddig ismeretlen költő verse
Zelenka B. Nyissátok ki a kapukat

Nyissátok ki a kapukat,
minden ajtót kitárjatok,
ti hatalmasok: vezérek, kormányok,
bankok, trösztök, királyok!
Döntsétek le a félelem falát,
terror-kövekből épült börtönök
pusztuljanak és rácsok hulljanak!
A rabság nem lehet örök.

Készítsétek az utat, ti urak,
a Megváltó Szeretet már közel,
szívet tárjatok fogadására
s Ő bűnökkel is magához emel.
Nyissatok ki minden kaput,
urak, boldogok, halljátok:
az Igazság Királya közeleg,
hogy Karácsony éjjelén befogadjátok.

Béke-palástod tapaszként terítsd
zavart, meggyötört világunkra,
s győzedelmes fényed a sötét fölött
hozd el, Jézus, ne hagyj magunkra!

 Bielefeld,2013.12.19.