November 29, keddi gondolat

Advent első hete kedd

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből  - Iz 11,1-10
Az eljövendő Messiásról így szól a próféta:
Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség lesz csípőjén a kötő.
Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye.

Gondolat:
A mai napra a következő mondatot választottam vezérfonalul az olvasmányból:
Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
Bérmálkozás előtt mindannyiunknak meg kellett tanulnia a Szentlélek hét ajándékát. Ebből az első négy ajándék az Úr ismeretéről szól. A bölcsesség, az értelem, a jótanács, és a tudomány lelke. Ha mindezeket naponta kérnénk, valóban telve lennénk az Úr ismeretével, és ekkor megszűnne bennünk minden kétely, aggódás, kicsinyhitűség, pesszimizmus stb. A messiási korban Jézus tanítása megadja a szükséges és elégséges kegyelmeket az üdvözüléshez, és megadja a szükséges és elégséges tudást is, amit képesek vagyunk befogadni, és feldolgozni. Elérhető számodra is az ismeret, a Bibliából, egyházunk katekizmusából, az egyház tanításából, a szenthagyományból. A messiási kor, amit Izajás próféta leír, értelmét ezzel az istenismerettel nyeri el.
Befogadó készség. Határozzam el adventre, hogy veszem a fáradtságot, utána járjak a dolgoknak. Mint ahogyan Lukács evangélista kutatott utána, ahogy fogalmazza evangéliumának bevezetőjében: „Jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak.” (Lk 1,4-5).
Adventi hajnal van, szép reggel. Boldog vagyok, mert az én Uram Istenem velem van. Jézus maga mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10.10) Minden szükségessel betölt, mindenem megvan, ha ő velem van. Ámde ha ő nincs velünk, a legnagyobb gazdagság is üres vigasz. 
​     Emberszerető Urunk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ő az Úr, Ő az Úr !
Jézus meghalt a kereszten, Ő az Úr !
Minden térd meghajoljon,
Minden nyelv csak róla szóljon,
Mert Jézus, Ő az Úr !

Ő az Úr, Ő az Úr !
Feltámadott a halálból: Ő az Úr !
Minden térd meghajoljon,
Minden nyelv csak róla szóljon,
Mert Jézus, Ő az Úr !

Ő az Úr, Ő az Úr !
Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr !
Minden térd meghajoljon,
Minden nyelv csak róla szóljon,
Mert Jézus, Ő az Úr !