A Szent Háromnap liturgiája

Nagycsütörtök

Este 6 óra az utolsó vacsora szentmiséje.

       Este 9-től 10 óráig szentóra, virrasztás.

Nagypéntek

Reggel 8, zsolozsma, délután 3 óra keresztút, és

este 6 órakor az Úr szenvedésének szertartása.

Nagyszombat:

Reggel 8 órakor zsolozsma, majd

8.30-tól 14.30-ig Szentsír látogatás lesz.

 

Húsvét, a feltámadás ünneplése

Húsvéti vigília

Március 26, szombat éjjel a szent éjszaka. A húsvéti vigília, a feltámadási szertartás este 8 órakor kezdődik, a sötétség beállta után.  A feltámadási szertartást a gyertyás körmenet zárja a téren. A szertatás vége kb. 22.30 órakor lesz.

Húsvétvasárnap

A nyári időszámítás kezdete, egy órával kevesebbet lehet majd aludni.

Ezért a szokásos húsvéti ételszentelés reggel 9 óra előtt 5 perccel lesz, a szentmise előtt, már a nyári időszámításban!

9 órakor ünnepi szentmise. A mise után a gyerekeknek csokitojás keresés lesz a templom kertjében.

11 órakor ünnepi énekes-orgonás szentmise. Este 6 órakor orgonás szentmise.

 

Gyóntatási rend húsvétra

Vasárnaponként:

    A 9 órai szentmisék alatt vasárnap Kádasi István atya gyóntat. -     A 11 órai szentmisék alatt Urbanek Rudolf piarista atya gyóntat, de húsvétkor nem lesz itt! Az esti mise előtt 17.30-tól a plébános atyánál lehet gyónni!

Nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán: este ½ 6 - 6 óráig.

Nagypénteken a reggeli zsolozsma után: 8.30 - 9.15 óráig

     és délután a keresztút után ¾ 4 órától 17.00 óráig.

Nagyszombaton egész délelőtt: 8.30 órától 11.45-ig, illetve tovább is, amíg lesz sorban álló gyónó.

Külön időpont megbeszéléssel a plébániai kápolnában is lehet gyónni. Kérjen időpontot Zoltán atyától: 06-30-436-2441