Napi erősítő gondolatok

május 6, szerdai remény

Napi vigasz és remény 48.  --  Május 6, szerda

A mai napra a napi allelujás ének szentírási mondatát választottam vigasz és remény üzenetnek.

„Én a világ világossága vagyok – mondja a mi Urunk. * Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

Látjuk már a fényt az alagút végén? Vajon mi lesz jobb a korona vírus után?  Lesz fény, derű, világosság az életünkben? Hiszem, hogy Urunk Jézus tanítása, az őt követő élet ténylege örömhír mindannyiunk számára.

május 5, keddi remény üzenet

Napi vigasz és remény 47.

Május 5. kedd

A mai remény üzenetet a soros evangéliumi szakaszból vetem, a zsidók kérdését Jézushoz.

„A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” (Jn 10,24)”

Rengeteg bizonytalanság vesz körül bennünket. És nem csak a korona vírus miatt. Sok kérdés földi szavakkal megválaszolhatatlan és kifürkészhetetlen. És sok kérdésre jobb is, ha nem tudjuk a választ.

május 4, hétfői remény üzenet

Napi vigasz és remény 46.  --  Május 4. hétfő

Semmi más nem kell nekem
bármerre járok is:
Istenre vágyó szomjam
maradjon üde, friss!

  A mai válaszos zsoltár egy versét választottam vigasz és remény üzenetül.

Lelkem szomjazik az Isten után, † az élő Isten után, * mikor mehetek, hogy megjelenjek az Isten színe előtt?  (Zsolt 42,3)

május 3, vasárnapi remény

Napi vigasz és remény 45.  --  Május 3. vasárnap

Remény és vigasz üzenetként a mai szentleckéből választottam ki négy mondatot.

„Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. --- Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. ---  Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást.”  (1Pét 2,20b;21;23;24b)

május 2, szombati remény üzenet

Napi vigasz és remény 44.

Május 2, szombat

 

A mai napra, remény üzenetként a napi válaszos zsoltár refrénjét választottam.

Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul, * mindazért, amit nékem adott? (Zsolt 115,12)

A mai válaszos zsoltárunk tulajdonképpen egy hálaadó zsoltár. Nem valószínű, hogy pont a zsoltár születésekor hirtelen megszűnt volna minden nehézség.  De a hangsúly a hálaadáson van, és csak mellékesen említődik meg a bajok sokasága: ellenségeskedés, szorongás, halálos kór, stb.

május 1, pénteki remény üzenet

Napi vigasz és remény 43.  -   Május 1, péntek

A mai napon Szent Józsefet, mint a munkásember védőszentjét ünnepeljük. A napi evangélium utolsó mondata így hangzik:

„Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.” (Mt 13,57-58)

Április 30, csütörtöki vigasz

Napi vigasz és remény 42.

Április 30, csütörtök

 

A mai napra ismét az olvasmány két mondatát választottam remény üzenetnek.

„Nézd, itt a víz; mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem?”….
Amikor kijöttek a vízből…., örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében.” (Apcsel 8,36b;39b)

Az etióp tisztviselő Kandaké, és Fülöp diakónus a két főszereplő.  Az etióp tisztviselő, akinek megnyílik a szíve, és megvolt a jó elhatározása, és így megszületett lelkének békéje is.

Április 29, szerdai remény üzenet

Napi vigasz és remény 41.

Április 29, szerda: Sienai Szent Katalin

 

Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének ünnepén, az ünnepnapi evangélium üzenete maga a vigasz és remény.

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30)

Április 27, hétfői remény üzenet

Napi vigasz és remény 39.  -  Április 27, hétfő

A mai napra a szentlecke utolsó mondatát választottam remény üzenetnek.

A főtanács valamennyi tagja Istvánt figyelte, és olyannak találták arcát, mintha egy angyalé volna. (Apcsel 6,15)

Nem csak István diakónus, hanem számtalan szent életrajzában olvashatjuk, még fájdalmaiban, halálában is nyugodt, sima volt az arca, tekintete. Hitet sugárzott. Így tekinthető meg például Szent Bernadett földi teste, mintha ma is aludna. (És Szent Páter Pio atya stb.)

Április 26, vasárnapra

 

Napi vigasz és remény 38.

Április 26, húsvét 3. vasárnapja

A mai szentleckében Péter apostol Jézus feltámadásnak tényét adja a reményünk alapjának:

Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben. (1Pét 1,21)

Április 25, szombati remény üzenet

Napi vigasz és remény 37.  --  Április 25, szombat

A mai napra a Márk evangéliuma szerint rész utolsó mondatát választottam remény üzenetnek.

„Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.” (Mk 16,20) Halljuk az ősegyház élő hitét Szent Márk evangélista ünnepén. 
Az Úr ma is együtt munkálkodik velünk? Igen, ha az ő szőlőjében járunk. Persze, ha bűnös a szándékunk, rosszat teszünk, a rosszban nem lesz velünk az Úr.

Április 23, csütörtöki remény üzenet

Napi vigasz és remény 35.   - Április 23, csütörtök

A mai napra egy nagyon közismert sort idézek Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből. 

„Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8, 31-32)

A református egyháznak a címerében áll az a mondat: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”

Április 19, vasárnapi remény

Napi vigasz és remény 31.

Április 19, húsvét 2. vasárnapja az „Isteni irgalmasság” vasárnapja

A mai vasárnapon, az Isteni irgalmasság vasárnapján egy olyan imáról elmélkedek, amely minden szentmisében központi helyet foglal el, de elsikkadunk felette.

Uram Irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Kyrie eleison! Ez az egyike azon legrégebbi imádságunknak, melyet egyházunka mai napig megőrzött, mégpedig görögül is. A Kyrie eleison imában, Isten irgalmasságát kérjük önmagunk számára.

Április 18, szombati remény

Napi vigasz és remény 30. - Április 18, szombat húsvét nyolcadában

A mai olvasmány az Apostolok Cselekedetiből nagyon tanulságos, és reményt ébresztő.

Péter és János azonban így válaszolt: „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.” Erre újra megfenyegették, majd a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet sem találtak megbüntetésükre. Mindenki dicsőítette Istent a történtek miatt.(Apcsel 4,19-21)

Április 17, pénteki vigasz és remény üzenet

Napi vigasz és remény 29. - Április 17, péntek húsvét nyolcadában

A mai napra a 41. zsoltár néhány versét választottam reményünket erősítő gondolatnak.

<Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján. Megőrzi őt az Úr és életben tartja, boldoggá teszi itt a földön, s nem adja ellensége hatalmába. Betegágyához segítséget hoz az Úr, fekvőhelyét kényelmesre cseréli. Így szólok: "Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!">

Zsolt 41,22-5

Április 16, csütörtöki remény szolgálat

Napi vigasz és remény 28. - Április 16, csütörtök húsvét nyolcadában

Arról hallunk a mai olvasmányban, a föltámadt Krisztus nevében hogyan tesz Péter apostol csodát.

 „Péter apostol jobb kezénél fogva fölsegítette a bénát, mire annak nyomban erő szállt a lábába és a bokájába.” (Apcsel 3,7)

Mivel hittel segítségül hívtuk (Jézus) nevét, ezért öntött ő erőt ebbe az emberbe, akit itt láttok és akit ismertek. A Jézusban való hit visszaadta neki épségét mindnyájatok szeme láttára. (Apcsel 3,16)

Április 15, szrdai remény szolgálat

Napi vigasz és remény 27.

Április 15, szerda húsvét nyolcadában

 

A mai napra azt a mondatot választottam a szentleckéből, melyben Péter apostol szól a Templom kapujában a béna emberhez:

„Aranyom, ezüstöm nincs. De amim van, azt neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!”  (Apcsel 3,6)

Sokszor eszembe jut, papként mit adhatok én az embereknek, mivel segíthetek nekik. És mit tud adni az egyház számukra?

április 14, keddi remény

Napi vigasz és remény 26.  -  Április 14, kedd húsvét nyolcadában

A mai válaszos zsoltárunk válasza: „A föld telve van az Úr irgalmával!” (Zsolt 32, 5/b)

A 32. zsoltár központi gondolata, hogy hálaadásra indítson minket. Nekünk az a feladatunk, hogy a nyugalmat és a boldogságot az ő védelme alatt keressük és találjuk meg.

A föld tele van az Úr szeretetével, irgalmával. Mi az a föld? Por? Hant? Egy árvíz sújtotta terület, vagy egy aszályos terület? Földgolyó? A föld az életünk színtere, az ember lakóhelye.

húsvéthétfői remény

Folytatás a karantén időszak végéig.

A nagyböjti idő elmúltával még nagyobb szükségünk van a reményre és vigaszra, mert más várnánk, másra vagyunk beállítva, az öröm útjára, a szép tavaszra. Az elindításkor a szándékom az volt, hogy mindaddig folytatom, a remény (öröm) erősítő üzenetét, amíg újból nem lehetséges nyilvános istentisztelet. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek!

Napi vigasz és remény 25. - Április 13, húsvéthétfő

Húsvétvasárnapi remény

Napi vigasz és remény 24.

Április 12, húsvétvasárnap

 

A húsvétvasárnapi szentmise kezdőéneke így hangzik:

Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja! (Zsolt 138,18.5-6)

A kezdőének a jó nyitány a szentmiséhez. Ráhangol a lényegre, minden örömteli és vigasztaló lényeg benne van. Örömet, ragaszkodást és hűséget fejeznek ki e szavak, Jézusnak az Atyához intézett szavai.