Napi erősítő gondolatok

Napi erősítő. November 27, péntek

Erősítő gondolatok karácsonyig:
ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!
17. November 27, péntek

 „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” (Lk 21, 28)

Jeruzsálem pusztulása után kibontakozik majd az Isten országa, tanítja a mai evangélium.

A magnak el kell halnia, hogy új élet jöjjön létre. Amikor böjtölök, lemondok, valamit elhagyok, kiüresedek. És szeretném, ha újjal, jobbal töltődne utána a lelkem.

napi erősítő november 25, szerda

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

15. November 25, szerda

 

Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet? Egyedül csak te vagy a Szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél. (Jel 15,4)

Bárki, az Istentől elfordult ember is megtérhet az Ő teremtőjéhez.

napi erősítő nov 24, kedd

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

14. November 24, kedd

A mai napra az evangélium előtt allelujás verset választottam.

Légy hű mindhalálig – mondja az Úr, * az élet koronáját adom néked! (Jel 2,10c)

Krisztus tanítványainak neve egyszerűen: hívek. Latinul ideles. Azaz üdvösség hitében élni és hűségesnek lenni egyet jelent.

A hűséget próbáló ember tudja, hogy Isten kegyelme nélkül reménytelen versenytársa az abszolút hűségű Istennek.

erősítő gondolatok nov. 22

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

12. November 22, vasárnap: Krisztus Király

 

Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket.  (Ez 34,16)

napi erősítő 9.

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

9. November 19, csütörtök. Árpád-házi Szent Erzsébet

Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? (Lk 6,32)

napi erősítő gondolat nov 17

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

7. November 17.

A mai szentleckéből (Jel 3,1-6.14-22), három mondatot választottam ki:
„Ébredj fel, és önts erőt a többiekbe is. …. A győztest fehér ruhába öltöztetik. …. Buzdulj fel, és tarts bűnbánatot! Nézd, az ajtóban állok, és kopogtatok. Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem.”

erősítő gondolatok nov. 15.

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

5. November 15.

Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

3. nap: november 13

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

3. November 13.

„Igen örültem, hogy olyanokat találtam köztetek, akik az igazság útján járnak, amint az Atya parancsolta nekünk. Most arra kérlek titeket, a közösség tagjait, hogy szeressük egymást. Ezzel nem új parancsot írok nektek, hanem azt, amit már kezdetben kaptunk.” (2 Jn 4-6)
A mai szentlecke első mondatait választottam erősítő, örvendező gondolatként.

május 17-18-19 és vége

Hála Istennek, véget ért a karantén, ismét lehet nyilvános szentmise. Persze vigaszra, és reményre továbbra is szükség van, de a fogadalmam szerint addig írtam, amíg nem tudok hivatalosan nép előtt misézni. Mivel hétfőn nem tudok misézni templomomban, számomra a kedd lesz az első nap. Így most egyben, keddig küldöm az utolsó elmélkedéseket. Remélem, nem terheltem túl a csoportot.

 

Napi vigasz és remény 59.

Május 17, húsvét 6. vasárnapja

Május 16, szombati remény üzenet

Napi vigasz és remény 58.  --  Május 16, szombat

A mai napra a napközi imaóra egyik zsoltárának, a 34. zsoltárnak egy versét választottam reményként és vigasztalásul:

Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból, amitől rettegtem.
Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. (Zsolt 34,5-6)

Május 15, pénteki remény üzenet

Napi vigasz és remény 57.  --  Május  15, péntek

A mai nap remény üzenetének azt a címet adtam: az önrész. A napi evangélium két mondatát emeltem ki, Szent János evangélistától:

Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. (Jn 15,14;15b)

Május 14-i remény üzenet

Napi vigasz és remény 56.

Május  14, csütörtök

 

Esni is tudni kell, félni is tudni kell!

Ezt a címet adtam a mai remény üzenetnek, és a szentlecke egy mondatát választottam hozzá az Apostolok Cselekedeteiből.

Most tehát miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk viselni? (Apcsel 15,10)

Május 13-i remény üzenet

 

Napi vigasz és remény 55.

Május  13, szerda: A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

 

A mai napra a válaszos zsoltár refrénjét és első sorát választottam remény üzenetnek.

 Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. .
Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, * az Úr házába megyünk. (Zsolt 121,1-2)

Május 12, keddi remény üzenet

Napi vigasz és remény 54,

Május  12, kedd

 

Amikor a mai szentlecke sorait olvastam, egyből az jutott eszembe, ez kell a mai napra, erőt adó, erőt sugárzó sorok. Az Apostolok Cselekedeteiből a 14. fejezetéből a 22. verset emeltem ki.

Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert „sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába”. (Apcsel 14,22)

Május 11, hétfői remény üzenet

Napi vigasz és remény 53,

Május  11, hétfő

A mai napra zsoltárversünk refrénjét választottam remény üzenetnek, a 115. zsoltár első versét

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint!  (Zsolt 115.1)

Mint sok más zsoltár is, ez is egy nehéz korszakban íródott. Rengeteg csapás veszi körül a népet. Mi lenne az első gondoltunk, kérésünk?

május 10, vasárnapi remény üzenet

Napi vigasz és remény 52.  --  Május 10, vasárnap

A mai vasárnapra a szentlecke két mondatát választottam vigasztalásul, lelki erősítésünkre.

„Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik.”  1Pét 2,6-7a

Milyen legyen vallásgyakorlatunk a korona vírus után? Az élő hit, az vagy testvéri, vagyis közösségben élő hit lesz, vagy semmilyen.

május 9, szombati remény

Napi vigasz és remény 51.

Május 9, szombat

 

A mai napra Urunk Jézus jól ismert bíztató szavát idézem a soros evangéliumból:

Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.” (Jn 14,14)