Heti gondolatok

advent 4. vasárnapja 2019

A év advent 4. vasárnapja 2019  Iz 7,10-14 és Mt 1,18-24

„Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni” – mondta Izajás próféta (7,14). Máté evangélista szintén idézte Izajás prófétát, evangéliuma első fejezetének 23. versében: Emmánuelnek fogják hívni. Velünk az Isten! - Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni.’’

December 15, advent 3. vasárnapj

A év 3. vasárnapja, a szentleckéhez (Jak 5,7-10)

„Testvéreim! Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig!” Hallottuk az imént a szentleckéből Jakab apostol kérését. Ehhez az erényhez, a türelmes várakozáshoz fűzöm a mai elmélkedést.

A mai átlagember egyik fő betegsége a türelmetlenség, és a kitartás hiánya.

Minden azonnal kellene, ahogy a mondásban is áll: „Adj Uram, Isten, de rögtön!” Az igazi, jó lelki élet ennek épp az ellenkezője: türelem, kitartás, együttérzés jellemzi.