• A templomunk
  • A templomunk madártávlatból
  • A plébániánk belső udvara
  • Egek Királynéja

Heti hirdetések

 

Templomunk hirdetései
Augusztus 20, vasárnap, Szent István király ünnepe

Heti gondolatok

„ Szent István örökségét porba tapostuk.
Nagyasszonyunk, néked rossz bérlőid voltunk.
Világ kegyes királynője, Világ kegyes királynője,
Bűnösök védelmezője, hozzád esdeklünk
Magyarország Nagyasszonya, Könyörögj érettünk.”

- Szól egy régi búcsús ének.

Hírek / Események

Abdiás könyve a „kakukk-tojás”

A szentmise olvasmányai

Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma?

Felnőtt kezdők hittanja indul a Főplébánián!

Nem vagy még megkeresztelve? Nem jártál még hittanra? Nem voltál elsőáldozó, vagy bérmálkozó? Szeretnél megismerkedni a katolikus hittel?  Áttérnél a katolikus hitre más keresztény felkezetből?

A lelki áldozásról:

Napjainkban sokan vannak, akik nem tudnak szentáldozáshoz járulni. Van aki csak ritkán, ritkábban, amint szeretne. Van, aki életállapota miatt a szentáldozásban nem vehet részt. Számukra készítettem egy kis összeállítást Úrnapjára. (Zoltán atya)

A vasárnapi 9 órai misék gyóntatási rendje így alakul: Hónap első vasárnapján Mohos Gábor atya a püspöki kar titkára jön gyóntatni. - A hónap többi vasárnapján a mise előtt lehet gyónni a plébánios atyánál! 

Heti szertartások

 A heti szertartások rendje templomunkban

-- Augusztus 20, vasárnap: SZENT ISTVÁN KIRÁLY
9.00 orgonás szentmise              Gallen család † tagjaiért
11.00 orgonás szentmise    † Mária Magdolna és
                                               † Erzsébet édesanyák, † István nagypapa
12.00 keresztelés: Juhász Rozi, Babicz Emma, Virág Mihály, Novák Alex Attila, Berki Richárd

18.00 orgonás szentmise             Főpásztor szándékára

-- Augusztus 21, hétfő: Szent X. Piusz pápa
18.00, igeliturgia                       plébániánk önkéntes segítőiért

-- Augusztus 22, kedd: Boldogságos Szűz Mária Királynő
18.00 csendes szentmise         † Mária édesanya

-- Augusztus 23, szerda
18.00 orgonás szentmise             † Asztalos László ma temettük

-- Augusztus 24, csütörtök Szent Bertalan apostol
7.30 szentmise                           …………………………………………….

-- Augusztus 25, péntek
7.30 szentmise                           …………………………………………….
8.00 - 17.00   csendes szentségimádás a sekrestyében

-- Augusztus 26, szombat
7.30 szentmise                           ……………………………………………..

17.30 Házassági évfordulós áldás
18.00 orgonás szentmise             Főpásztor szándékra
                                      Ez a szentmise a főtéri zaj miatt a plébánián lesz!

-- Augusztus 27, vasárnap: TEMPLOMBÚCSÚ – évközi 21. vasárnap
10.00 ünnepi, búcsúi püspöki szentmise – plébániánk híveiért

18.00 orgonás szentmise          ……………………………………
                     Az esti szentmise a főtéri zaj miatt a plébánián lesz!

 --  Augusztus 28, hétfő: Szent Ágoston püspök
18.00, igeliturgia                       hittanosainkért