Evangélium

2017. november 6. – Hétfő (Lk 14,12-14)
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.” Lk 14,12-14

Elmélkedés

A múlt szombati evangéliumi szakasz folytatását olvassuk a mai napon. Akkor a vendégekhez intézte szavait Jézus, figyelmeztetvén őket, hogy legyenek alázatosak, ne törekedjenek az első helyekre. Ma pedig a vendéglátó számára fogalmazza meg intelmeit. Abban az időben szokás volt az étkezésekre vendégeket hívni, főként rokonokat és barátokat. Rendszerint érvényesült a kölcsönösség elve: aki meghívott volt, igyekezett mielőbb viszonozni a meghívást. Jézus azt ajánlja, hogy a vendéglátáskor lépjünk túl ezen a megszokott vendégkörön és olyanokat lássunk vendégül, akik élethelyzetüknél fogva nem tudják azt viszonozni. Ne a viszonzás reményében tegyünk jót, mert a jócselekedetek értéke az önzetlenségben és az ingyenességben van.

Jézus tanácsának azonban van egy másik szintje is. A példázat házigazdájában magát Istent ismerhetjük fel, aki meghív minket a vele való szeretetközösségre. Isten jóságát aligha tudjuk emberként viszonozni. Isten jól látja szegénységünket, lelki bénaságunkat és vakságunkat, mégsem fordul el tőlünk, ahogyan sok jómódban élő személy elfordul szükséget szenvedő embertársától. Isten lehajol hozzám, irgalmával gyógyítani akar minket, vendégül akar látni, ünnepelni szeretne velünk, örömmel szeretne minket megajándékozni. Boldogok vagyunk, ha elfogadjuk hívását és vendégei lehetünk.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását.

Szent II. János Pál pápa