Adventi gondolatok

December 10, kedd

December 10, kedd

Az Úr eljön, és mint pásztor úgy legelteti nyáját, ölébe veszi bárányait (Iz 40,11)

 

A magas hegy, amiről Izajás próféta beszél, Isten igaz és tiszta ismerete. A próféta meggyőződéssel hirdeti, hogy Isten hűséges, gondját viseli népének, melyet választott magának úgy, mint az igazi jó pásztor.

December 3, kedd

December 3, kedd

A mai olvasmány egyik fő gondolata:
„Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve telik az Úr félelmében.”  (Iz 11,2)

És vajon bennünk milyen lélek lakozik? Hiszem, hogy várakozásunk, elesettségünk, reményeink, örömeink idején egyaránt közelebb juthatunk Őhozzá, Akin egész életében az Úr Lelke nyugodott.

December 2

December 2, hétfő

A mai nap szentjei közül őt választottam:  Aquileia-i Szent Chromatius

A mai nap evangéliumi gondolata: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj! (Mt 8,7)

A százados hite meghozza gyümölcsét. Jézus csak ennyit mond: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” Ne aggódjunk tehát: ha van erős hitünk, a mi hitünk is megtermi gyümölcsét.

December 1, advent 1. vasárnapja

Boldog Charles de Foucauld atya emléknapja.
Habár ezt a napot nem ünnepeljük a vasárnap miatt, gondolatai érvényesek.
Boldog Charles de Foucauld  1858. szeptember 15. – 1916. december 1.

A mai olvasmány fő gondolata:
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére, hogy tanítson meg minket útjaira. (Iz 2,2)

A vallás szent kaland. Sőt nagyobb kaland, mint egy hegymászás. Az élet igazi kalandja. Ha így tekintjük a hitet, akkor a szív mélyéig hatol.

December 16, vasárnap

December 16, advent 3. vasárnapja

Gondolat - LK 3,10-18 – Keresztelő János fellépése

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek….

A nép pedig várakozott, és mindenki tanakodott…

Mivel az emberek tele voltak várakozással, és szívükben egyre fontolgatták.

Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben egyre azt fontolgatták….

A feeling of expectancy had grown among the people… A várakozás érzése nőtt az emberek között..