Adventi gondolatok

2021.12.24

26/ Advent 4. hete: december 24 (péntek)

A mai evangélium Szent Lukács evangélistától való (Lk 1,67-69)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Zakariás hálaéneket zeng gyermeke, Keresztelő János születése feletti örömében.”

Végre egy férfi példakép, aki ki meri mutatni érzelmeit.

Az életutunk keresésében figyelembe kell-e vennünk érzelmeinket? Mennyire meghatározza a hivatásunkat az, mit érzünk a másik személy iránt, Isten iránt? Érzelmeink segítik vagy zavarják az életutunk keresését?

2021.12.23-i gondolat

7/ Advent 4. hete: december 23 (csütörtök)

A mai olvasmány Malakiás próféta könyvéből való. (Mal 3,1-4.23-24)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Az Úr megjelenését „angyal” készíti elő. A Megváltó előhírnöke – miként Illés – a bűnbánat tüzével tisztítja a szíveket.”

2021.12.22.

26/ Advent 4. hete: december 22 (szerda)

A mai evangélium Szent Lukács evangélistától való (Lk 1,46-56)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„A Szent Szűz énekkel ad hálát megváltósága kegyelmeiért.”

2021.12.21.

Advent 4. hete, dec. 21 (kedd)

A mai olvasmány az Ének Énekének könyvéből való (Én 2,8-14)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„A vőlegény közeledésén érzett menyasszonyi örömöt az Egyház önmagára vonatkoztatja; mert Krisztusra vár.”

Advent van, várakozunk, legalább is mi gyakorló katolikusok. Sokán nem tudnak várni, már elő karácsonyokat tartanak, sok templomban is már karácsonyi koncert, ünnepség van advent mellett (helyett).

Régen úgy illett, hogy a vőlegény várt, udvarolt, megdolgozott a menyasszonyért.

2021.12.19

23/ Advent 4. hete: december 19, advent 4. vasárnapja

A mai szentlecke a Zsidókhoz írt levélből való (Zsid 10,5-10 )

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Íme, eljövök, hogy teljesítsem akaratodat.”

Krisztus Urunk nyilatkozik így, amikor a világba lép. De tulajdonképpen a mai vasárnap minden szereplője ezt mondhatná: Erzsébet, Szűz Mária, de Zakariás, Szent József is: Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem szent akaratodat!

2021.12.18

22/ Advent 3. hete: december 18 (szombat)

A mai evangélium Szent Máté könyvéből való. (Mt 1,18-24)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Szent József angyali jelenésből tudja meg, hogy Mária gyermeke a Szentlélektől van.”

Hogyan szól hozzánk a jó Isten? A Biblia, a kinyilatkoztatás szavával. Szól hozzánk a megőrzött szent hagyományban, az Egyház tanításában. De szól ugyanúgy is, mint Józsefhez, Máriához: lehet ez álom, -  angyali jelenés, - küldöttek, mint pásztorok, napkeleti bölcsek.

2021.12.17

21/ Advent 3. hete: december 17 (péntek)

A mai olvasmány Mózes első könyvéből (a Teremtés könyvéből) való. (Ter 49,2.8-10)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Jákob megjövendöli, hogy Júda törzséből fog születni a Megváltó, aki minden nép reménységét betölti.”

A Megváltó betölti reménységünket? Nem marad bennünk hiányérzet?

2021.12.15

19/ Advent 3. hete szerda

A mai olvasmány Izajás prófétától való. (Iz 45,6b-8.18.21b-25)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Égi harmatként száll a földre majd a Messiás. Általa lesz igazán termékeny a föld: belőle fakad az üdvösségünk.”

Az adventi idő a termékeny várakozás ideje. Nem pusztán a magunk erejéből várakozunk, hanem kérjük, hagyjuk, hogy Isten ereje, harmata betöltsön bennünket.

2021.12.14

18/ Advent 3. hete kedd, december 14. Keresztes Szent János

A mai evangélium Szent Máté könyvéből való. (Mt 21,28-32)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az Istent!”

2021.12.12 vasárnap

16/ Advent 3. hete vasárnap, december 12.

A mai evangélium Szent Lukács könyvéből való. (Lk 3,10-18)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Hogyan készüljünk a Megváltó eljövetelére?”

Konkrétan megfogalmazva az evangéliumban így hangzik fel a nép kérdése János felé: „Mit tegyünk?”

2021.12.11

15/ Advent 2. hete szombat, december 11.

A mai evangélium Szent Máté könyvéből való. (Mt 17,10-13)
- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:
„Keresztelő Jánosban beteljesedik Illés próféta második eljövetele is: de nemcsak az Előhírnököt nem ismeri fel a nép, hanem magát a Megváltót sem.”

2021.12.10 pénteki gondolat

14/ Advent 2. hete péntek, december 10.

A mai olvasmány Izajás próféta könyvéből való (Iz 48,17-19)

 - Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Isten védi a választott népet, de hűséget vár tőle. - Különben nincs kiút a bajból.”

Úgy szoktam fogalmazni, ha pályázok valamire, mindig meg kell neveznem az önrészt, én mivel járulok hozzá, mit teszek bele a cél magvalósulása érdekében. Vagy azt szoktam mondani, ha nulla az önrész, a nullának minden többszöröse is nulla. Ezért nulla kérésre csak nulla áldást lehet adni.

2021.12.09

13/ Advent 2. hete, csütörtök, december 9

A mai olvasmány Izajás próféta könyvéből való (Iz 41,13-20)

 - Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Az Úr megmutatja mindenható erejét: az őt váróknak, mint gyengéd anya, a gőgösöknek, mint szigorú bíró.”

2021.12.08 szeplőtelen fogantatás

12/ Advent 2. hete szerda, december 8: a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, főünnep.

A mai olvasmány a Teremtés könyvéből való. (Ter 3,9-15.20)

- Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé.”

Nem teológia eszmefuttatást szeretnék a mai napon, nem is az olvasmány fő mondanivalóját követem.

2021.12.04

8/ Advent első hete, szombat

A mai olvasmány is Izajás próféta könyvéből való (Iz 30,19-21.23-26)

 - Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Az Úr megkönyörül népén; meggyógyítja sebeit, megáldja termőföldjeit, legyőzi ellenségeit.”

 

Van olyan ember, aki minden testi-lelki sebemet be tudja kötözni, minden ellenségemet segít legyőzni? Sajnos nincsen, bármennyire is barátom, társam, testvérem.

De én nem is emberi erőben bizakodom. Ami embernek lehetetlen, Isten segítségével hiszem, hogy lehetséges!

2021.12.02

6/ Advent első hete csütörtök december 02.

A mai olvasmány Izajás próféta könyvéből való (Iz 26,1-6)

 - Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Isten országába csak a szelídek juthatnak be; a gőgös kint marad, és megszégyenül.”
Vajon szelíd adventi követője vagyok Jézusnak? „A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.” Szól Izajás próféta jövendölése a Messiásról.

2021.12.01 gondolat

5/ Advent első hete szerda, december 1.

A mai olvasmány Izajás próféta könyvéből való (Iz 25,6-10a)

 - Kiemelt értelmező mondata így hangzik:

„Jelképes lakomát készít az Úr a szent hegyen. Költői képben fejezi ki, hogy meghív minden népet a Megváltó eljövetelének ünneplésére.”

 

Amikor ezt a mondatot elolvastam, az jutott eszembe, hogy a régi, megszokott adventi várakozásomat teljesen át kell formálnom a mai kor szokásaihoz igazodva.

Advent 2021, november 28

Adventi gondolatok 2021

 

1/ Adventi bevezető

Tisztelt Mindenki!

Ebben az évben is minden napra készítek adventi napi gondolatot.

Aki járatos a szentmise olvasmányos könyvében, vagy a zsolozsmás könyvben, az tudja, hogy a cím és az adott igeszakasz előtt van egy dőlt betűs sor, amit nem olvasunk, de segít a megértéshez. Az olvasmány (evangélium) fő gondolatát, mai, újszövetségi értelmezését foglalja össze számunkra.

Ebben az évben ezek a mondatok lesznek a vezérfonál a napi gondolatokban.