Adventi gondolatok

dec. 23 hétfő

December 23. Hétfő

Mal 3,1–4.23-24; Lk 1,57–66

Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat.

A névadási vitának, ami a rokonok és Erzsébet között zajlik, Zakariás vet véget, az írótáblára a János nevet írja fel. Nem csupán felesége akaratát helyesli ezzel, hanem aszerint cselekszik, amit az angyal mondott neki, tehát immár nem hitetlenséget, hanem engedelmességet mutat. Ennek hatására nyílik meg a nyelve, szűnik meg büntetése. Ezt követően Istent dicsőíti azért, hogy beköszöntött az üdvösség korszaka.

Dec 22. vasárnapra

December 22, vasárnap Mt 1,18-24

Betlehemben történt: „Jézus Krisztus születése pedig így történt: (Mt 1,18)

Lépjetek be és lássátok!

3-4 héttel ezelőtt Betlehemben jártunk, 50 zarándok a főplébániáról. Másfél órás sorállás volt a születésbarlang előtt.

December 21, szombati gondolat

December 21. szombat
Én 2,8–14  Lk 1,39–45
Mária belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. (Lk 1,39)
A találkozás: négy személy. Mária és Erzsébet. És két magzat: Jézus és János.
Azzal, hogy az Isten Fiát méhében hordozó Mária látogatást tesz Zakariásnál és Erzsébetnél, az Úr jelenlétével megszentelődik az ő házuk, otthonuk.
Kérjük, hogy a mi családunkban is otthonra találjon az Úr! - Napi imádság, a szeretet légköre töltse be házunkat, akkor köztünk lesz az Úr.

December 19 csütörtök

December 19, csütörtök
Ekkor Zakariás megkérdezte: ,,Hogyan győződjem meg erről?  Lk 1,5-25

 A kételkedés, a hitetlenség sokszor minket is megbénít úgy, mint Zakariást, de ha bízunk Istenben és engedelmesen elfogadjuk szándékait, akkor Isten általunk is nagy dolgokat képes véghezvinni. Az olvasmányból Manue feleségének példája azt is megmutatja nekünk, hogy mindig bíznunk kell Istenben, mert ő figyel ránk. Ha már kérni és hinni sincs erőnk, ő akkor is segít minket. Minden a maga idejében teljesedik be.

advent utolsó hete és dec. 17.

Advent utolsó hetére! (persze küldöm a saját napi, a 17-i elmélkedéseket is alul!)

December 17-24:
A Magyar Kurir  katolikus hírportálról  idézek, hogy jobban megérthessük  advent utolsó hetét!

És a végén az ima, imádkozd végig, ha van rá lehetőséged!
Magyar Kurir: Fehérvári Jákó OSB elmélkedését adjuk közre a december 17. és 23. között, advent utolsó napjaiban a zsolozsma vesperásában elhangzó Ó-antifónákról, és magukra az antifónákra is kínálunk egy-egy zenei példát.

december 13 - 2019

December 13, péntek: Szent Luca vértanú emléknapja

Ha figyeltél volna parancsaimra, olyan volna békességed, mint a folyam, és igazságod, mint a tenger hullámai;  (Iz 48,18)

„Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.” (Mt11,17)

December 10, kedd

December 10, kedd

Az Úr eljön, és mint pásztor úgy legelteti nyáját, ölébe veszi bárányait (Iz 40,11)

 

A magas hegy, amiről Izajás próféta beszél, Isten igaz és tiszta ismerete. A próféta meggyőződéssel hirdeti, hogy Isten hűséges, gondját viseli népének, melyet választott magának úgy, mint az igazi jó pásztor.

December 3, kedd

December 3, kedd

A mai olvasmány egyik fő gondolata:
„Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve telik az Úr félelmében.”  (Iz 11,2)

És vajon bennünk milyen lélek lakozik? Hiszem, hogy várakozásunk, elesettségünk, reményeink, örömeink idején egyaránt közelebb juthatunk Őhozzá, Akin egész életében az Úr Lelke nyugodott.

December 2

December 2, hétfő

A mai nap szentjei közül őt választottam:  Aquileia-i Szent Chromatius

A mai nap evangéliumi gondolata: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj! (Mt 8,7)

A százados hite meghozza gyümölcsét. Jézus csak ennyit mond: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” Ne aggódjunk tehát: ha van erős hitünk, a mi hitünk is megtermi gyümölcsét.

December 1, advent 1. vasárnapja

Boldog Charles de Foucauld atya emléknapja.
Habár ezt a napot nem ünnepeljük a vasárnap miatt, gondolatai érvényesek.
Boldog Charles de Foucauld  1858. szeptember 15. – 1916. december 1.

A mai olvasmány fő gondolata:
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére, hogy tanítson meg minket útjaira. (Iz 2,2)

A vallás szent kaland. Sőt nagyobb kaland, mint egy hegymászás. Az élet igazi kalandja. Ha így tekintjük a hitet, akkor a szív mélyéig hatol.