Adventi gondolatok

2022.12.23 péntek

Advent 27. napja: december 23, péntek

 

….mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét.. (Mal 3,23-24)

„Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele.” (Lk 1,66)

2022.12.22 csütörtök

Advent 26. napja december 22, csütörtök

 

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! (Lk1,46)

Mária egy szép énekkel ad hálát megváltósága nagy kegyelméért. Aki énekel, kétszeresen imádkozik, tartja a mondás. Ha úgy tenném fel a kérdést, van-e kedvenc egyházi éneked, mely napközben is akár többször eszedbe jut, és szívesen dúdolgatod, akadna? És persze adventre, karácsonyra, nagyböjtre, húsvétra, a Szentlélekhez, Máriát dicsérő ének?

2022.12.19

Advent 23. napja: december 19, hétfő

 

„Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged, Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,  és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.” (Lk 1,13-15)

2022.12-17.i gondolat

Advent 21. napja: december 17, szombat

 

„Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája.” (Mt 1,1)

Jól emlékszem fiatalkorom titokban szentelt püspökére, Belon Gellértre, akinek mindig ott nyílt ki a sokat használt Bibliája, amit éppen idézni akart. Ő úgy kezdte elmélkedéseit, hogy nincs mellékes, vagy kevésbé fontos hely a Bibliában, a családfa történet éppúgy fontos tartalmat közvetítő kinyilatkoztatás, mint Jézus kereszthalála.

2022.12.16 péntek

Advent 20. napja, december 16, péntek:

 

„Nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.” (Iz 56, 1b)

Mit jelent az, hogy nemsokára, hamar? Az ószövetségi ember számára bizonyára egy fél nap is hamar volt Hogyan olvassuk a Teremtés könyvéből?

2022.12.15 csütörtök

Advent 19. napja, december 15, csütörtök

De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad.
Az Úr mondja ezt, a te Megváltód. (Iz 54,10)

 

A hívő képtelen félni egy olyan Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Isten az irgalom, a megbocsátás és a szeretet Istene.

   A mesékben a gonosz mostoha szívében nincs irgalom. A jó király viszont tele van irgalommal az alattvalói iránt. - A király irgalmában részesítheti a halálra ítéltet. A zsarnoknak, a bűnét meg nem bánónak azonban nincs irgalom.

2022.12.13 kedd

Advent 17. napja, december 13, kedd: Szent Lucia vértanú

 

 „Jaj a lázadó és tisztátalan városnak, a hatalmaskodónak!”  (Szof 3,1)

Szofoniás próféta arról jövendöl, hogy szavai által Isten megígéri a Megváltót, úgy, mint a szegények Szabadítóját és Üdvözítőjét. – De jaj lesz a nagyhangú kevélyeknek!

2022.12.12 hétfői gondolat

Advent 16. napja, december 12, hétfő

 

Mily szépek, Jákob, a sátraid, és a hajlékaid, Izrael! Mint a szétterülő völgyek s a kertek a folyó mentén!  (Szám 24,5)

Az egyik kedvenc egyházi énekem a „Boldogasszony Anyánk” ének. Mindig énekelhető, adventben, nagyböjtben, ünnep és hétköznap egyaránt. A refrénje nem nagy szavak összetétele, de egyszerűségében gyönyörű! Magyarországról, édes hazánkról, énekeljük.

Az édes haza és az édes anyaszentegyház.

2022.12.08 csütörtök

Advent 12. napja, december 8, csütörtök: Szeplőtelen fogantatás

 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! (Zsol 97,2b)

Ezen a szép ünnepen követni, dicsérni és csodálni is szeretném a mindenható Istent mindazért a csodáért, amit az alázatos egyszerű szolgáló lányban, a Szent Szűzben, és általa végbevitt. Ez a nagy csoda megszakította az eredendő bűn láncolatát, mely Ádámmal kezdődött, és valamennyi utódjára átöröklődött.

2022.12.07 szerda

Advent 11. napja, december 7, szerda: Szent Ambrus (*339- +397) püspök és egyháztanító

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket!”  - Ez már egy kicsit könnyebb mondat, mint a tegnapi. Azzal, hogy fáradt vagyok, könnyebben tudok szembenézni, minthogy bevalljam, kudarcom van, és elveszett vagyok. – Olyan világban élünk, amely fölpörgött, megállni képtelen. Nem adventi lustaságra hív az Úr, hanem csendre, imára, kis magányra. Ilyen kikapcsolódás nélkül a legegyszerűbb belső lelki élet is elképzelhetetlen. 

2022.12.06

Advent 10 napja, december 6, kedd

 

„Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.” (Mt 18,14)

A jó Pásztor nem akarja a gyengék és a bűnösök vesztét.

Sokféle társadalmi berendezkedés él a világban. Vannak országok, ahol erős a szociális háló, alanyi jogon jár például minimum jövedelem. Vannak, akik úgy rendezkednek be, hogy úgymond a munkavállalásra ösztönöznek, minél magasabb a jövedelem, annál több adót, kedvezményt írhat jóvá az arra jogosult.