Adventi gondolatok

December 24-25-i gondolatok

December 24, advent 4. vasárnapja

A titkot őrző, és továbbadó ember

„Annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak,…” Pál apostol úgy írja le Jézus közreműködést a világban, mely által kinyilvánult az a titok, amelyre már az ősidők óta mélységes csend borult.

2023.12.21, csütörtöki gondolat

December 21, csütörtök

A szép és bájos ember

„Hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod.” Az Énekek Éneke könyve bár a vőlegény és a menyasszony éneke egymásnak, az Egyház mindig is, mint túl lépett ezen, és önmagára vonatkoztatta. A menyasszony várja a vőlegényt, az Egyház is várja Krisztust.

2008-ban a felnőtt bibliaórán a szépséget, mint isteni erényt elemezgettem, 8 oldal anyag gyűlt össze róla. Ebből szemezgetek most.

2023.12.18 hétfő

December 18, hétfő

Az igaz ember

A férje, József igaz ember volt…” így jellemzi Máté evangélista Jézus nevelőapját.

József az  igaz ember, mert megvan benne a készség Isten parancsainak teljesítésére, ugyanakkor megvan benne az Isten iránti feltétlen bizalom is. Olyan megoldást keres, amely megfelel a törvény előírásának, de nem jelent nyilvános megszégyenítést Mária számára. A végső megoldást ezzel voltaképpen Istenre bízza. 

2023.12.15, pénteki gondolat

December 15, péntek
A hűséges ember

„Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai.” - Izajás próféta a hűségre figyelmeztet a mai olvasmányban, mert ugyan Isten védi a választott népet, de hűséget vár el tőle.
Hogy milyen az Isten, sokféle jelzővel illethetjük, az egyik legfontosabb a hűsége: „…ha mi hűtlenkedünk, Ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja” (2Tim 2,13).

December 5-i gondolat

December 5, kedd

Az ujjongó ember

Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. – Így ujjong Jézus a mai evangéliumban.

2023 december 04

December 4, hétfő

Az alárendelt ember

„Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok.”

A százados szolgájának meggyógyításáról szóló történet nagyon szép tanítást ad a Krisztusban való életre jellemző tulajdonságokról: hogyan lehet az alárendelt ember boldog. 

2023.12.03 advent 1. nap

December 3, vasárnapi gondolat

Az alázatos ember

Az alázatos lélek imája a mai olvasmány. Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk elküldené az üdvösséget, kéri Izajás próféta. (Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8)

Annyira szép és időszerű ez az imádság, hogy olvasd el még egyszer.

Aztán tovább gondolom.

„...Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű...” (Mt 11,29)  Az evangéliumokban ez az egyetlen hely, ahol az Úr Jézus saját tulajdonságairól beszél.

2022.12.23 péntek

Advent 27. napja: december 23, péntek

 

….mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét.. (Mal 3,23-24)

„Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele.” (Lk 1,66)