• 2018 hittanos tábor Kismaros
  • A templomunk
  • A templomunk madártávlatból
  • A plébániánk belső udvara
  • Egek Királynéja

Heti hirdetések

Az Egek Királynéja Főplébánia legújabb hirdetései:

Napi vigasz és remény

Napi vigasz és remény 12. - Március 31, kedd

A mai napra az olvasmányból vettem a vezérgondolatot, a Számok könyve, 21. fejezete, 4. majd 8. és 9. versét:

Heti gondolatok

Napi vigasz és remény 3.

Március 22, vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapja

Öröm és sírás, és vigasztalás

Hírek / Események

Többen kérték a plébánia számlaszámát, ahova lehet utalni. Természetesen eddig is megtalálható volt a számlaszám az általános információkban, de most kiemelt helyre is kerül.

OTB BANK, 

Jegyestanfolyam most szünetel. Az első 3 rész lement. Folyatás a 4 alkalom. Valamikor.....

Újpesti Egek Királynéja Főplébánia
Felnőtt kezdők hittanja

Egek Királynéja ünnepe, templombúcsúnk  ünneplése 2019-ben-

A Nagyhét - Szent Háromnap - Húsvét templomunkban

Lásd a hirdetéseket, és a heti szertartások rendjét! A korona vírus zárlat miatt minden bizonytalan!

Heti szertartások

A heti szentmisék rendje

Zoltán atya is, mint minden pap, magán szentmiséket tart a következő napokban, naponta, és ezekre is lehet kérni szándékot. Itt a plébánia honlapján nyomon követhető a napi szándékok és az épp aktuális üres miseszándékok rendje!

Nincsenek nyilvános szentmisék!

Március 25, szerda: Gyümölcsoltó Boldogasszony
                    Hálából születésnapra és betegségből való gyógyulásért, és Hrusovszky István gyógyulásáért, és Körmendi Enikő gyógyulásáért

Március 26, csütörtök          + Gábor unokatestvérért

Március 27, péntek              + Nagyszülők: Hilda és György, valamint Mária és Péter

Március 28, szombat           a teljes Kovács és a teljes Mihócza család testi és lelki egészségéért, a plébánia családjainak testi és lelki egészségéért.

Március 29, vasárnap     Gabriella és Gyula 45. házassági évfordulójára

Március 30, hétfő            Bűneink bocsánatáért

Március 31, kedd            + Ilonka, 93 évesen tegnap temették és + Reis-Stósz Erzsébet, 28-án hunyt el 98 éves korában

Április 1, szerda              Püspökeinkért és papjainkért

Április 2, csütörtök          Czinege, Dunai, Major, Marton családok élő és + tagjaiért

Április 3, péntek, elsőpéntek    A megtérőkért, Istent keresőkért

Április 4, szombat               a teljes Kovács és a teljes Mihócza család testi és lelki egészségéért, a plébánia családjainak testi és lelki egészségéért.

Április 5, Virágvasárnap      Mint minden hónap első vasárnapján a plébános atya minden plébániai hívőért imádkozik!

Április 6, Nagyhétfő             + Ilona édesanya, március 11-én hunyt el.

Április 7, Nagykedd             + Báder Lajosné, Lázár Klára, 83 évesen hunyt el, ápr. 9-én temetjük,  valamint a Szent Doma lányközösség tagjaiért

Április 8, Nagyszerda           + István férj

Április 9, Nagycsütörtök:      Az UTOLSÓ VACSORA SZENTMISÉJE

Április 10, Nagypéntek:       Az Úr szenvedésének szertartása

Április 11, Nagyszombat, este 8 óra: húsvéti vigília, a plébánia egész népéért, minden hívőért!

Április 12, Húsvétvasárnap:  a plébánia egész népéért, valamint a Vitéz család élő és + tagjaiért, és + Gergely Emil testvérünkért, halála 5. évfordulóján.

Április 13, Húsvéthétfő      a teljes Kovács és a teljes Mihócza család testi és lelki egészségéért, a plébánia családjainak testi és lelki egészségéért.

Április 14 húsvétkedd             Ernesztin testvérünkért, családtagjaiért, és + szüleiért

Április 15, húsvétszerda         .....................................................................

Április 16, húsvétcsütörtök      ....................................................................