• A templomunk
  • A templomunk madártávlatból
  • A plébániánk belső udvara
  • Egek Királynéja

Heti hirdetések

Templomunk hirdetései
Július 23, évközi 16. vasárnap

1/ Plébániai nagytábor
Tegnap elkezdődött a plébánia nagytábor Balatonakaliban. 155 fő részvételével. Imádkozzunk a plébániai tábor sikeréért.

Heti gondolatok

A év évközi 16. va. 2017   Mt 13, 24-43 konkoly, mustármag és kovász

Hírek / Események

A korábban születettek figyelmébe!
Nyugdíjas és szép korú
​Napközis tábor

Július 31, hétfő – augusztus 5, péntek

Abdiás könyve a „kakukk-tojás”

A szentmise olvasmányai

Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma?

Felnőtt kezdők hittanja indul a Főplébánián!

Nem vagy még megkeresztelve? Nem jártál még hittanra? Nem voltál elsőáldozó, vagy bérmálkozó? Szeretnél megismerkedni a katolikus hittel?  Áttérnél a katolikus hitre más keresztény felkezetből?

A lelki áldozásról:

Napjainkban sokan vannak, akik nem tudnak szentáldozáshoz járulni. Van aki csak ritkán, ritkábban, amint szeretne. Van, aki életállapota miatt a szentáldozásban nem vehet részt. Számukra készítettem egy kis összeállítást Úrnapjára. (Zoltán atya)

A vasárnapi 9 órai misék gyóntatási rendje így alakul: Hónap első vasárnapján Mohos Gábor atya a püspöki kar titkára jön gyóntatni. - A hónap többi vasárnapján a mise előtt lehet gyónni a plébánios atyánál! 

Heti szertartások

-- Július 23, vasárnap: ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
9.00 orgonás szentmise            ……………………………………………
11.00 orgonás szentmise          Egy család élő és  † tagjaiért

18.00 orgonás szentmise          ……………………………………………

-- Július 24, hétfő: Szent Kinga
18.00 igeliturgia                        Táborozókért       

-- Július 25, kedd: Szent Jakab apostol
18.00 igeliturgia                        Beteg papokért   

-- Július 26, szerda: Szent Joakim és Szent Anna
18.00 igeliturgia                        Nagyszülőkért    

-- Július 27, csütörtök
7.30 igeliturgia                          Papokért, szerzetesekért

-- Július 28, péntek
(reggel nincs mise)
18.00 szentmise                        ……………………………………………

-- Július 29, szombat
7.30 szentmise                          ……………………………………………

16.15 házasságkötés: Szeidl Ferenc Márton – Tuboly Erika
18.00 orgonás szentmise          ……………………………………………

-- Július 30, vasárnap: ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
9.00 orgonás szentmise     Dávid unokáért 7. születésnapján hálaadásul
11.00 orgonás szentmise          Főpásztor szándékára
12.00 keresztelés: Telinger Ádám, Dozsa Hanna Lilien, Dozsa Krisztián Bence

18.00 orgonás szentmise          ……………………………………………

-- Július 31, hétfő: Loyolai Szent Ignác
18.00 szentmise                    

-- Augusztus 1, kedd: Ligouri Szent Alfonz
18.00 szentmise